Δάνεια έως 50.000€ με 90% εγγύηση του Δημοσίου.

Διαδικασία Προαξιολόγησης
Δάνεια έως 50.000€ με 90% εγγύηση του Δημοσίου θα χορηγούν οι Τράπεζες το επόμενο διάστημα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνουμε για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης και εκταμίευσης του δανείου:

Συγκέντρωση και υποβολή δικαιολογητικών.

Συμπλήρωση αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων.

Κατάρτιση του απαραίτητου business plan / cashflow projection Προβολή ταμειακών ροών.

Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση του αιτήματος έως την έγκρισή του.
LTA SOLUTIONS LIMITED MARIA HOUSE Αυλώνος 1, 1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453. Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com, Site: www.ltasolutionsltd.com
Η ερωτήσεις με ( * ) είναι υποχρεωτικές

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Ποιο είναι το ύψος χρηματοδότηση που επιθυμείτε.

Question Title

* 3. Τι μορφής δάνειο επιθυμείτε:

Question Title

* 5. Ποια είναι η κύρια δραστηριοτητα σας

Question Title

* 6. Πηγές οικ. εισοδήματος ;

Question Title

* 7. Οικονομικά στοιχεία ;

Question Title

* 8. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον εγγυητή ;

Question Title

* 9. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα.

Question Title

* 10. Είχες τους τελευταίους 3 μήνες αιτηθεί σε τράπεζα για δάνειο, κάρτα η άλλο δανειακό προϊόν που απορρίφθηκε;

Question Title

* 11. Ποιες είναι η τράπεζες που έχετε συνεργασία.

Question Title

* 12. Υπάρχουν καθυστέρησης τραπεζικών δανείων.

Question Title

* 13. Βρίσκεστε για κάποιο θέμα στον Τειρεσία.

Question Title

* 14. Υπάρχουν ακίνητα προς εξασφάλιση, αν ναι τι είδους ακίνητο υπάρχει.

Question Title

* 15. Αν ναι Αναλύστε την επιφάνεια, και ποια είναι η χρίση των ακινήτων.

Question Title

* 16. Πόλη περιοχή των ακινήτων σας.

Question Title

* 17. Επιλέξιμες δαπάνες που θα ακολουθήσετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

Question Title

* 18. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου σας ;

Question Title

* 19. NEWLETTER
Θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά Newsletter μας ;

Question Title

* 20. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.ltasolutionsltd.com

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Εσείς ξέρετε καλά την επιχείρηση σας – εμείς είμαστε γνώστες της επιχειρηματικής τραπεζικής! θα σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε το μέλλον με σιγουριά, δίνοντας σας συμβουλές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και τη προσκόμιση των φυσικών φακέλων στους αρμόδιους τραπεζικούς φορείς.


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στο 0035 7991 27453 ή στο info@ltasolutionsltd.com
 

T