Screen Reader Mode Icon

DOTAZNÍK – spätná väzba – súťažiace a súťažiaci

Prosím vyberte a ponechajte všetko hodiace sa resp. doplňte (v ľubovoľnom rozsahu)

Question Title

* 1. Som

Question Title

* 2. V tomto 23. ročníku OĽP som súťažil/súťažila

Question Title

* 3. Do OĽP v tomto 23. ročníku som sa prihlásil/prihlásila

Question Title

* 4. Školské kolo tohto 23. online ročníka OĽP na našej škole – moje zásadné postrehy a podnety:

Question Title

* 5. Krajské kolo tohto 23. online ročníka OĽP – moje zásadné postrehy a podnety:

Question Title

* 6. S publikáciami vydanými pre OĽP: Slovník ĽP (2013); Vybrané texty k ĽP (2013); Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty (2015) som

Question Title

* 7. Ak som pracoval/pracovala, hodnotím ich:

Question Title

* 8. Inej, OĽP tematicky príbuznej súťaže som sa

Question Title

* 9. Prečo som si vybral/vybrala svoju tému úvahy pre toto celoštátne kolo OĽP (téma/číslo/názov, dôvod):

Pokračovanie - 2. časť (už len 5 otázok)https://www.surveymonkey.com/r/68XHQ2T
0 of 9 answered
 

T