PART A. KARAKTER ATITUDE KE ATAS PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR

Question Title

* A1. Berapa serius isu alam sekitar seperti yang berikut di Pulau Pinang?
Sila tanda pada respon yang paling sesuai (satu setiap baris)

  Tidak serius Sedikit serius Agak serius Serius Sangat serius
Isu-isu alam sekitar
a. Kesesakan lalu lintas
b. Banjir kilat
c. Kenaikan suhu
d. Ruang terbuka hijau yang terhad
e. Persisiran/ pinggir pantai berkurang
f. Pencemaran udara
g. Pencemaran air
h. Pencemaran bunyi
i. Menangkap ikan dengan terlampau
j. Penambakan tanah yang berlebihan
k. Pengurusan sisa pepejal yang tidak cekap
l. Penebangan hutan

Question Title

* A2.       Adakah anda bersedia untuk melakukan perubahan seperti berikut?
             Sila tanda pada respon yang paling sesuai (satu setiap baris)

  Tidak Ya, dalam tempoh masa 5 tahun berikut Ya, dalam tempoh tiga tahun berikut Ya, dengan segera
a.Bertukar daripada pengangkutan sendiri kepada pengangkutan awam
b. Bertukar daripada pengangkutan sendiri kepada pengangkutan aktif (berbasikal, berjalan kaki)
c. Bertukar daripada membeli produk import kepada produk tempatan
d. Bertukar dengan mengurangkan pengambilan daging kepada melebihkan pengambilan sayuran
e. Bertukar daripada pengeluaran tidak organik kepada organik

Question Title

* A3.       Adakah anda bersedia untuk melakukan inisiatif hijau yang dijalankan oleh kerajaan tempatan
Sila tanda pada respon yang paling sesuai (satu setiap baris)

  Tidak berkenaan Tidak Mungkin Ya
a. Tidak kepada beg plastik
b. 5R (kurangkan, guna semula, kitar semula, menolak, nilai semula)
c. Pengasingan sisa
d. Hari Tanpa Kenderaan
e. Berbasikal untuk berulang-alik

Question Title

* A4.       Bagaimana perkembangan pesat Pulau Pinang mempengaruhi perkara berikut?
Sila tanda pada respon yang paling sesuai (satu setiap baris)

  Tidak berkenaan Lemah Bagus Sangat bagus
a. Ekonomi
b. Sosial
c. Alam sekitar

Question Title

* A5.     Adakah anda berpuas hati dengan aspek-aspek berikut di kawasan anda?
Sila tanda pada respon yang paling sesuai (satu setiap baris)

  Tiada pendapat Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan
a. Kualiti udara
b. Kualiti air
c. Akses kepada ruangan terbuka hijau
d. Tahap bunyi bising
e. Sampah sarap
f. Akses kepada pengangkutan awam
g. Pembangunan tanah
h. Perumahan mampu milik
I. Kemudahan kesihatan dan ketercapaian
j. Kemudahan pendidikan dan ketercapaian

Question Title

* A6.       Pernahkah anda mendengar ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs)?

Question Title

* A7.     Sila pilih respon yang paling tepat, sesuai dengan keprihatinan anda berkenaan isu SDG.

  Tidak cukup prihatin Prihatin Sangat prihatin
a. Masalah am alam sekitar
b. Perubahan iklim dan pemanasan global
c. Pencemaran udara
d. Pencemaran air (sungai / laut / tasik / aliran / kolam)
e. Kekurangan bekalan air
f. Keselamatan makanan (harga, kebolehcapaian, ketersediaan)
g. Penebangan hutan (bukit, hutan, tanah lapang, cerun)
h. Kehilangan biodiversiti (di darat, di bawah air)
i. Gaya hidup orang ramai berkaitan masalah sisa (pengurusan sisa, kitar semula)
j. Aktiviti perdagangan yang membawa kepada masalah alam sekitar (penggunaan tempatan vs. barang import)
k. Pertumbuhan penduduk
l. Kesamarataan jantina (wanita dan kanak-kanak perempuan)
m. Kemiskinan
n. Ruang terbuka hijauan & kawasan rekreasi
o. Kebolehcapaian kepada pendidikan berkualiti
p. Kecekapan tenaga
q. Kebolehcapaian kepada kerja berkualiti
r. Perumahan mampu milik
s. Kecekapan pengangkutan awam
t. Pemeliharaan dan pemuliharaan budaya dan warisan semula jadi
u. Pembangunan tidak seimbang (bandar vs luar bandar, Penang Island vs Seberang Perai)
v. Peraturan, undang-undang dan polisi-polisi pembangunan lestari
w.Perkongsian serantau dan global bagi pembangunan lestari
x. Persetujuan persekutuan dan negeri mengenai isu-isu pembangunan
y. Kawasan ekosistem dilindungi (Darat dan Marin)

Question Title

* A8. Apakah inisiatif lestari yang diambil dan diamalkan oleh anda?
Sila tanda semua inisiatif yang berkenaan

T