Đây là khảo sát thứ 2 cho nghiên cứu quy hoạch của Dự án Đường Rush cho Thánh phố South El Monte, và khảo sát này sẽ tập trung vào những các tùy chọn thiết kế. Chúng tôi rất cảm kích phản hồi của quý vị!

Question Title

* 1. Tên

Question Title

* 2. Địa chỉ e-mail

Question Title

* 3. Số điện thoại

Question Title

* 4. Chủng tộc/Sắc tộc

Question Title

* 5. Tuổi

Question Title

* 6. Giới tính

Question Title

* 7. Tùy chọn ngôn ngữ

Question Title

* 8. Sự liên hệ của quý vị với thành phố South El Monte là gì? Xin hãy chọn tất cả những điều áp dụng.

Question Title

Thiết kế dưới đây cho thấy tình trạng hiện nay của Đường Rush.

Thiết kế dưới đây cho thấy tình trạng hiện nay của Đường Rush.

Question Title

* 9. Nhóm dự án đang nghĩ đến 4 thiết kế. Quý vị thích thiết kế nào? Xin hãy xếp hạng những lựa chọn, trong đó 1 là lựa chọn đầu tiên và 4 là lựa chọn sau cùng.

Question Title

* 10. Quý vị có ý kiến hoặc thắc mắc nào về việc lắp đặt một vòng xuyến tại Merced and Rush St không?

Question Title

* 11. Bạn có bất kỳ đề xuất, suy nghĩ hoặc mối quan tâm nào khác về Rush Street không?

T