* 1. Molimo upišite godinu rođenja, fakultet, smjer i grad gdje ste završili studij:

* 2. Kojim područjem u zdravstvu se bavite?

* 3. Za koju specijalizaciju ste zainteresirani:

* 4. Molimo upišite fakultet, smjer i grad gdje ste stekli magisteriji navedite je li riječ o stručnom ili znanstvenom stupnju:

* 5. Molimo upišite fakultet, smjer i grad gdje ste stekli stupanj doktora znanosti:

* 6. Ukoliko imate znanstveno zvanje/zvanja, molimo navedite ih i dodajte u kojem ste ga/ih području stekli i preko koje ustanove ste pokrenuli postupak?

* 7. Ukoliko imate znanstveno-nastavno zvanje/a navedite fakultet/e na kojem/kojima ste ga/ih stekli i koja su:

* 8. Smatrate li da je potreban specijalistički studij u sklopu edukacije biologa zaposlenih u zdravstvu:

* 9. Ako da, molimo predložite ime i vrstu takvog studija:

* 10. Ukoliko biste željeli da web-stranice HDBUZ-a sadrže podatke o Vašem laboratoriju (ustanova, adresa, kontakt,...), molimo navedite koje:

T