DEZVOLTAREA UNEI METODOLOGII DE TERAPIE PRIN TEATRU CU EFECT LA NIVEL NEUROCHIMIC ȘI NEUROCOGNITIV

 
Consimțământ informat 

Stimați participanți,
sunteți invitați să participați la un studiu științific în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei metodologii de terapie prin teatru cu efect la nivel neurochimic și neurocognitiv”(MET), SMIS 106688, implementat de către UNATC „I. L. Caragiale” prin Centrul CINETic.

Descrierea experimentului:
Experimentul va presupune șapte întâlniri pe parcursul a aproximativ trei săptămâni și va include: patru sesiuni de intervenție teatrală propriu-zisă realizată online, două sesiuni de RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară) și colectarea a patru probe de salivă pentru determinarea nivelului de oxitocină. 

Prima întâlnire va fi de informare, familiarizare și administrare a unui set de scale psihologice pre-intervenție. Acesta se va realiza online, prin apel video. 

A doua întâlnire va reprezenta sesiunea RMN pre-intervenție, realizată la Centrul Medical Provita din str. Agricultori, nr. 82, București. 

Următoarele 4 ședințe vor fi cele de intervenție efectivă și se vor realiza online. Durata unei ședințe este de aproximativ 1h și 30 de minute și presupune realizarea unei serii de exerciții de tip teatral („oglindă”, joc de rol și „memorie autobiografică”) alături de un instructor, dar și completarea unor scurte scale psihologice. Obiectivul studiului este de a pune în evidență efectele exercițiilor privitoare la starea de bine și la relaționare. Răspunsurile la exerciții, sarcini și teste nu au rolul de a vă evalua, ci exclusiv de a răspunde ipotezei de studiu.

Întâlnirea finală va reprezenta sesiunea RMN post-intervenție, realizată tot la Centrul Medical Provita. 

Recoltarea de salivă pentru determinarea oxitocinei o veți realiza chiar dumneavoastră, la domiciliu, cu ajutorul salivetelor (recoltatoare de salivă) și a indicațiilor primite de la personalul tehnic al proiectului. Acest procedeu va avea loc la începutul și finalul ședințelor de exerciții teatrale în sesiunile 3 și 6. Salivetele vi se vor înmâna în prima zi de prezentare la RMN și sunteți rugat să le înapoiați la ultima întâlnire de RMN.

Participarea la scanarea RMN în cadrul clinicii Provita se va face doar în cazul în care sunteți de acord cu participarea la această etapă (veți bifa mai jos opțiunea) și numai dacă nu aveți contraindicații pentru această procedură. Acestea vă vor fi prezentate în cadrul formularului prezent dar și la sediul clinicii și prezintă criterii de excludere de la scanarea cu RMN. Dacă nu sunteți eligibil pentru sesiunea RMN veți putea face parte în continuare din studiu, participând la celelalte etape amintite. 

Retragerea din studiu:
Orice participant se poate retrage din studiu la cerere, în orice moment, fără niciun fel de consecințe negative asupra sa. Există și posibilitatea ca echipa de cercetare să decidă excluderea din studiu a unui participant în cazul în care derularea protocolului de cercetare este neconformă cu designul preconizat pentru obținerea unor rezultate științifice valide. 
Rezultatele studiului:
Datele culese vor fi prelucrate statistic și vor face obiectul unor comunicări și lucrări științifice. Orice comunicare a concluziilor obținute se va face cu respectarea strictă a confidențialității.

Date de contact:
Vă rugăm să folosiți datele de contact oferite mai jos pentru orice nelămurire în legătură cu studiul derulat și efectele acestuia.

Alexandra Sofonea 
E-mail: alexandra.sofonea@unatc.ro
Doina Strat: Tel. 0720057008
E-mail: secretariat.met@gmail.com

Informaţii finale:
Prin completarea acestui consimțământ declaraţi că aţi luat cunoştinţă de informațiile prezentate aici şi sunteţi de acord să participaţi în acest studiu.
* Câmpuri obligatorii

Question Title

* 1. Am luat cunoştinţă de faptul că am fost inclus în grupul: Experiment PA4.
(datele de mai jos sunt necesare pentru a vă contacta pentru următoarele etape ale studiului)

Question Title

* 2. Sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate în cadrul raportării proiectului și a analizării datelor cu protejarea identității conform normelor europene GDPR.

Question Title

* 3. Sunt de acord cu prelevarea a 4 probe de salivă pentru determinările de oxitocină din cadrul studiului. (Reamintim faptul că recoltarea o veți realiza dumneavoastră, la domiciliu, printr-o procedură simplă, neinvazivă, pe baza instrucțiunilor oferite de personal, utilizând salivetele pe care le veți primi.)

Question Title

* 4. Sunt de acord cu realizarea celor două scanări RMN din cadrul studiului. (În cazul unui răspuns afirmativ, veți fi chestionat mai departe cu privire la o serie de factori care pot reprezenta contraindicații în scanarea RMN.)

Question Title

* 5. Sunt de acord ca interacțiunea mea cu experimentatorul să fie înregistrată video, fiind semnalată în prealabil. Aceste înregistrări nu vor fi făcute public și vor fi folosite  exclusiv pentru analizarea datelor în scop științific.

Question Title

* 6. Sunt de acord să fiu invitat/ă să particip și la alte studii CINETic.

Question Title

* 7. Sunt de acord să mă abonez la newsletter-ul CINETic.

Proiectul MET, ID P_37_710, contract de finanțare nr. 147 din 26.10.2016, este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.

Question Title

Image

T