Opis Projektu

Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi trzyletni projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt dotyczy polskich migrantek w Norwegii a zwłaszcza przyczyn wyjazdów, długości pobytu, wcześniejszych migracji do innych krajów, sytuacji rodzinnej, pracy przed i po wyjeździe, edukacji i planów na przyszłość. Ankieta ma na celu wstępne zmapowanie istniejących powiązań między Polską a Norwegią. Zostanie ona uzupełniona pogłębionymi badaniami etnograficznymi, które przeprowadzone będą zarówno w Norwegii, jak i w Polsce.

Anonimowość

Zebrane informacje są w pełni anonimowe, traktowane jako poufne, przechowywane w plikach zabezpieczonych hasłem i wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych.

Udział w projekcie badawczym

Projekt badawczy skierowany do kobiet, które wyjechały do Norwegii i mieszkają, bądź mieszkały w tym kraju co najmniej pół roku. Udział w tym projekcie badawczym jest dobrowolny. Jeśli zdecyduje się Pani wziąć udział w naszym projekcie, lecz zmieni decyzję w trakcie wypełniania ankiety, będzie się Pani mogła wycofać z ankiety w każdej chwili. Jeśli wycofa się Pani z ankiety przed jej zakończeniem dane zostaną usunięte i zniszczone.

T