АНУ-д суралцах хүсэлтэй хүүхдүүдийн мэргэжил, сонирхолын судалгаа

1.Та АНУ-д ямар зэрэгт суралцах хүсэлтэй байна вэ?
2.Та АНУ-д ямар мэргэжлээр сурах хүсэлтэй вэ? Салбараа тодорхойлно уу.
3.Ta АНУ-д сурахдаа тэтгэлэгт хамрагдах санхүүгийн шаардлагатай юу? Хэрвээ тийм бол хамгийн доод хэмжээний тэтгэлэгийн хувийг сонгоно уу.
4.Ta АНУ-ын аль том хотуудыг бараадах хүсэлтэй байна вэ?
5.Танд АНУ-д сургуульд өргөдлөө явуулахад хамгийн хүндрэлтэй зүйл юу байна вэ?