1. Stopień naukowy

2. Imię

3. Nazwisko

4. Instytucja

5. Adres e-mail

6. Numer telefonu

7. Tytuł referatu

8. Streszczenie (maks. 200 słów)

T