Bu anket hasta ve hasta yakınları için düzenlenmiştir.Kendiniz terminal dönemde olmasanız,hatta hasta olmasanız bile sağlık çalışanlarına söylemek istediklerinizi iletmek amacı ile hazırlanmıştır.

Question Title

* 1. Anketi dolduran kişinin YAŞI;

Question Title

* 2. Anketi dolduran kişi

Question Title

* 3. Hastalık sürecinde sağlık çalışanlarından beklentiniz nedir ? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 4. Terminal dönemde olan yakınınız veya kendinizin son günlerinizi nerede geçirmek istersiniz?

Question Title

* 5. Hastalığın son aşamada olduğu ve ölümün yakın olduğu HASTAYA söylenmeli mi?( Yalnız bir şık işaretlemelisiniz)

Question Title

* 6. Hastalığın son aşamada olduğu ve ölümün yakın olduğu HASTA YAKININA söylenmeli mi?

Question Title

* 7. Terminal dönemde tedavinin amacı ne olmalı?

Question Title

* 8. Son dönem hastalara gereğinden fazla tedavi uygulandığını düşünüyor musunuz ?

Question Title

* 9. Hastalığın son dönemlerinde tedaviye devam etme seçeneği sunuldu mu?

Question Title

* 10. Artık ölümün yaklaştığı bilindiğinde tedavi edip etmeme seçeneği sunulmasını ister misiniz?

Question Title

* 11. Terminal dönemde hastayı bekleyen sağlık problemlerinin hasta yakınına söylenmesini ister misiniz?

İlginiz ve alakanız için teşekkür ederiz.

Sağlıklı günler dileriz.

T