ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις από 40.000 μέχρι και 400.000 ευρώ, με επιδότηση από 45% έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης για ΊΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής Επιδότησης

Θα πρέπει για την συμμετοχή στην δράση να αποδειχθεί η δυνατότητα καταβολής ίδιας συμμετοχής σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού (μέσω ιδίων κεφαλαίων ή τραπεζικού δανεισμού)

Το πρόγραμμα είναι ΣΕ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ και αφορά επιχειρήσεις που 
Α
) Δεν έχουν ακόμη συσταθεί 
Β) δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Question Title

* 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Question Title

* 2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που διαφέρει από τον αιτούντα

Question Title

* 4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Question Title

* 5. ΠΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Question Title

* 8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Question Title

* 9. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Η ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ; (Εφόσον επιθυμείτε επιδότηση για ανέγερση ή επέκταση)

Question Title

* 10. ΕΧΕΤΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;

Question Title

* 11. ΣΕ ΠΟΙΟ ΥΨΟΣ  ΘΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ?

80.000€ 200.000€ 400.000€
Εκκαθάριση
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΟΜΟΛΟΓΑ κτλ.) ?

Question Title

* 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε οτι προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον e-mail ή τηλέφωνο στο αντίστοιχο πεδίο.

Question Title

* 14. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Παρακαλώ επιλέξτε τις ώρες που επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας
(Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε κάποια ζώνη δεν ορίζετε κάποιον περιορισμό)

Question Title

* 15. Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις

Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σας σχεδίου.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσαυξάνεται κατά 5%  δηλαδή 50% (45%+5%) εφόσον συμπεριληφθεί πρόσληψη τουλάχιστον 1 ΕΜΕ (πχ. 1 άτομο πλήρους ωραρίου) για  1 έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
Το ποσοστό προσαυξάνεται επιπλέον +10% (έως 60%) εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά.

- Δεν επιτρέπεται το ΑΦΜ μετόχου να μετέχει σε υποβολή άλλης πρότασης.
- Δεν μπορεί να αλλάξει η μετοχική σύνθεση από την υποβολή  και την υλοποίηση καθώς και για 5 έτη μετά την ολοκλήρωση και την πληρωμή της επένδυσης.
- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης.
Οι προτάσεις θα εξετάζονται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο παράδοσης δικαιολογητικών στην Openmind εφόσον κριθούν κατάλληλες για υποβολή μετά από την προαξιολόγηση.

Η Openmind Consulting είναι εταιρία πιστοποιημένη με Διεθνές Πιστοποιητικό TUV ISO 9001:2008 και τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

T