אורח/ת יקר/ה, שאלון משוב זה נועד כדי לקבל את התייחסותך הכנה בנוגע למפגש סיפור על הדרך בו השתתפת. תשובותיך יסייעו לנו לשפר את המפגשים ולהתאימם ככל הניתן למטרות המיזם. 
השאלון אנונימי

Question Title

* 2. המפגש התקיים ב

Question Title

* 3.       במידה והמפגש היה מקוון:

האם המפגש המקוון נוהל בצורה תקינה

Question Title

* 4. באיזו מידה המפגש הוסיף לך מידע חדש מעבר למה שידעת קודם לכן על סיפורה של קהילת יהודי אתיופיה

Question Title

* 5. המפגש עורר אצלי עניין להיכרות מעמיקה יותר עם סיפורם של קהילת יהודי אתיופיה בעבר ובהווה

Question Title

* 6. המפגש יצר אצלי מוטיבציה לשתף מעגלים רחבים מקרב מכריי בסיפור ששמעתי

Question Title

* 7. האם בעיניך יש חשיבות שילדים או בני נוער ייחשפו לסיפורה של קהילת יהודי אתיופיה כחלק מתכנים המועברים במערכת החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית כתנועות נוער ועוד

Question Title

* 9. האם ומה החשיבות שאת/ה רואה בקיום מפגש זה

Question Title

* 10. נשמח לשמוע ממך את מחשבותיך בהמשך למפגש - האם היו היבטים במפגש שהיית משנה/ מוסיף/גורע

T