Děkuji Vám za účast v našem výzkumu.

Studie: “Respektující/nerespektující péče v České republice“

 
 
Provádíme výzkumnou studii, která se týká míry „respektující/nerespektující péče“ poskytované ženám v průběhu těhotenství a porodu v České republice. Budeme rádi za Váš názor na tuto problematiku. Výzkumníci, profesorka Cecily Begley a asistující profesorka Deirdre Daly z Trinity College Dublin, provádějí výzkum ve spolupráci s Natalií Sedlickou z asociace APODAC. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně studie, prosím neváhejte kontaktovat Natalii na info@apodac.org.Informace ke studii:


 
V nedávné době v České televizi odvysílaný autorský dokumentární film poukázal na různá hlediska porodní péče, která nejsou ve světě obvyklá. Ačkoliv je to vždy těžké určit z filmu, kdy nejsou známa všechna fakta, v některých případech se poskytovaná péče nezdála být založená na důkazech (neodpovídala Evidence-Based Medicine). Účastníci nedávného cyklu seminářů zahraničních lektorů pro poskytovatele porodní péče, který se konal v Praze, hovořili o případech respektující a nerespektující péče o ženy. Vzhledem k tomu, že v České republice nejsou dostupná přesná data o kvalitě péče v těhotenství a u porodu, byla naplánována tato výzkumná studie, abychom získali základní data o tom, jak je zde porodní péče prováděna.

Bude použita kvalitativní deskriptivní metoda. Přibližně 30 porodních asistentek a dul z ČR, které se zúčastnily série seminářů přinášejících odborné pohledy na normalitu během porodu, byly požádány o to, aby začaly vyplňovat online dotazník obsahující otevřené a uzavřené otázky. Tato skupina odborníků/poskytovatelů péče může dále metodou sněhové koule předávat odkaz dalším pracovníkům v oblasti porodní péče.

Výsledky budou analyzovány, sepsány jako výzkumná studie a předloženy odbornému akademickému časopisu Reproductive Health. Výstupy z tohoto výzkumu budou sloužit jako základ pro vytvoření budoucích souhrnných dat, poukazující na kvalitu poskytované  porodní péče, případně jako výzkumný základ pro její budoucí zkvalitnění.


Veškeré informace, které v tomto výzkumu poskytnete, jsou anonymní, proto Vás prosíme o co nejupřímnější odpovědi. Účast na tomto výzkumu je naprosto dobrovolná. 

Etické principy aplikované v této studii budou v průběhu celé studie dodržovány. Studie byla eticky schválena univerzitou - School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin, Irsko.
 
Děkujeme Vám za účast v našem výzkumu. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a věříme, že přispěje ke zkvalitnění porodní péče v České republice.

* 1. Četl/a jsem a rozumím poskytnutým informacím.

Nahlásit problém

T