Charakter pracy osoby wypełniającej ankietę (możliwa więcej niż jedną odpowiedź):

Question Title

* 1. Charakter pracy osoby wypełniającej ankietę (możliwa więcej niż jedną odpowiedź):

Liczba zatrudnionych pracowników w Pani/Pana miejscu pracy (proszę  zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 2. Liczba zatrudnionych pracowników w Pani/Pana miejscu pracy (proszę  zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Charakter zakładu pracy (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 3. Charakter zakładu pracy (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Forma własności przedsiębiorstwa (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 4. Forma własności przedsiębiorstwa (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Kto w Pani/Pana miejscu pracy odpowiada za zakres informacji umieszczonych na skierowaniu na badania profilaktyczne? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Question Title

* 5. Kto w Pani/Pana miejscu pracy odpowiada za zakres informacji umieszczonych na skierowaniu na badania profilaktyczne? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Na jakie czynniki szkodliwe/uciążliwe są narażeni pracownicy w Pani/Pana miejscu pracy ?(możliwa więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 6. Na jakie czynniki szkodliwe/uciążliwe są narażeni pracownicy w Pani/Pana miejscu pracy ?(możliwa więcej niż jedną odpowiedź)

Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczył/a Pan/Pani, iż pracownicy w Państwa firmie narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne lub/i chemiczne proszę wskazać jakie?

Question Title

* 7. Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczył/a Pan/Pani, iż pracownicy w Państwa firmie narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne lub/i chemiczne proszę wskazać jakie?

Czy w Pani/Pana miejscu pracy pracownicy są szkoleni w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe/uciążliwe występujące na stanowisku pracy i sposobów zapobiegania tym skutkom (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)?

Question Title

* 8. Czy w Pani/Pana miejscu pracy pracownicy są szkoleni w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe/uciążliwe występujące na stanowisku pracy i sposobów zapobiegania tym skutkom (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)?

Jeśli tak, to kto przeprowadza szkolenia w Pani/Pana firmie w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe/uciążliwe występujące na stanowisku pracy i sposobów zapobiegania tym skutkom (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)?

Question Title

* 9. Jeśli tak, to kto przeprowadza szkolenia w Pani/Pana firmie w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe/uciążliwe występujące na stanowisku pracy i sposobów zapobiegania tym skutkom (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)?

Czy uznaje Pani/Pan zaświadczenia wydane przez innego lekarza profilaktyka/inną jednostkę służby medycyny pracy niż wskazana (proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

Question Title

* 10. Czy uznaje Pani/Pan zaświadczenia wydane przez innego lekarza profilaktyka/inną jednostkę służby medycyny pracy niż wskazana (proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

Czym kieruje się Państwa firma przy wyborze lekarza medycyny pracy? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

Question Title

* 12. Czym kieruje się Państwa firma przy wyborze lekarza medycyny pracy? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

Badania profilaktyczne powinny być dobrowolne, za wyjątkiem pracy stwarzającej ryzyko bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 14. Badania profilaktyczne powinny być dobrowolne, za wyjątkiem pracy stwarzającej ryzyko bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Pacjent sam powinien zdecydować, czy chce pracować w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, po uzyskaniu od lekarza profilaktyka informacji o możliwym negatywnym wpływie warunków pracy na stan jego zdrowia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 15. Pacjent sam powinien zdecydować, czy chce pracować w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, po uzyskaniu od lekarza profilaktyka informacji o możliwym negatywnym wpływie warunków pracy na stan jego zdrowia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Badania profilaktyczne powinny być połączone ze szczegółową oceną ogólnego stanu zdrowia (np. zawierać dodatkowo badanie ginekologiczne, badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, chorób serca, nowotworów) (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 16. Badania profilaktyczne powinny być połączone ze szczegółową oceną ogólnego stanu zdrowia (np. zawierać dodatkowo badanie ginekologiczne, badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, chorób serca, nowotworów) (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Lekarz medycyny pracy powinien być doradcą pracodawcy w kwestiach dostosowania stanowiska pracy do stanu zdrowia pracownika, wskazania stanowiska pracy, na którym może pracować osoba z określonymi chorobami, niepełnosprawnościami (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 17. Lekarz medycyny pracy powinien być doradcą pracodawcy w kwestiach dostosowania stanowiska pracy do stanu zdrowia pracownika, wskazania stanowiska pracy, na którym może pracować osoba z określonymi chorobami, niepełnosprawnościami (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

T