Question Title

* 1. Charakter pracy osoby wypełniającej ankietę (możliwa więcej niż jedną odpowiedź):

Question Title

* 2. Liczba zatrudnionych pracowników w Pani/Pana miejscu pracy (proszę  zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 3. Charakter zakładu pracy (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 4. Forma własności przedsiębiorstwa (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 5. Kto w Pani/Pana miejscu pracy odpowiada za zakres informacji umieszczonych na skierowaniu na badania profilaktyczne? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Question Title

* 6. Na jakie czynniki szkodliwe/uciążliwe są narażeni pracownicy w Pani/Pana miejscu pracy ?(możliwa więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 7. Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczył/a Pan/Pani, iż pracownicy w Państwa firmie narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne lub/i chemiczne proszę wskazać jakie?

Question Title

* 8. Czy w Pani/Pana miejscu pracy pracownicy są szkoleni w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe/uciążliwe występujące na stanowisku pracy i sposobów zapobiegania tym skutkom (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)?

Question Title

* 9. Jeśli tak, to kto przeprowadza szkolenia w Pani/Pana firmie w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe/uciążliwe występujące na stanowisku pracy i sposobów zapobiegania tym skutkom (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)?

Question Title

* 10. Czy uznaje Pani/Pan zaświadczenia wydane przez innego lekarza profilaktyka/inną jednostkę służby medycyny pracy niż wskazana (proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

Question Title

* 12. Czym kieruje się Państwa firma przy wyborze lekarza medycyny pracy? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

Question Title

* 14. Badania profilaktyczne powinny być dobrowolne, za wyjątkiem pracy stwarzającej ryzyko bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 15. Pacjent sam powinien zdecydować, czy chce pracować w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, po uzyskaniu od lekarza profilaktyka informacji o możliwym negatywnym wpływie warunków pracy na stan jego zdrowia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 16. Badania profilaktyczne powinny być połączone ze szczegółową oceną ogólnego stanu zdrowia (np. zawierać dodatkowo badanie ginekologiczne, badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, chorób serca, nowotworów) (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 17. Lekarz medycyny pracy powinien być doradcą pracodawcy w kwestiach dostosowania stanowiska pracy do stanu zdrowia pracownika, wskazania stanowiska pracy, na którym może pracować osoba z określonymi chorobami, niepełnosprawnościami (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

T