Question Title

* 1. Ime i prezime

Question Title

* 2. Organizacija/Institucija/Kompanija

Question Title

* 3. E-mail

Question Title

* 4. Pozicija

Question Title

* 5. Mjesto/grad

Question Title

* 6. U kojem sektoru radite/djelujete?

Question Title

* 7. Da li želite da se obratite na Konferenciji i predstavite neki vaš komentar, prijedlog, plan, inicijativu, strategiju ili problematiku ostalim učesnicima?

Question Title

* 8. Koja su vaša očekivanja od Konferencije?

Question Title

* 9. Da li dozvoljavate da vaše kontakt podatke iz ove prijave podijelimo sa ostalim učesnicima Konferencije u cilju uvezivanja i umrežavanja?

T