Ogaysiisyada tirakoobka iyo xogta qarsoodiga oo gaarka ah

Sababta Aan u Weydiino Macluumaadka Tirakoobka Dadweynaha: Waxaan u baahanahay taageeradaada si aan u hubinno in qof kasta oo bulshada ka tirsan la metelo. Fadlan buuxi sahanka soo socda, oo ay ku jiraan su'aalaha ikhtiyaariga ah ee ku saabsan zip code, qoomiyadda, iyo jinsiga, si aan u sii wadno horumarinta adeeggeena dhammaan xubnaha bulshada. Waxaan macluumaadkan u isticmaalnaa qayb ka mid ah Ciwaanka VI sharciga Title VI (Civil Rights Act) ee Xeerka Xuquuqda Madaniga ah iyo warbixinta kale ee federaalka.
Ogeysiiska Qarsoodiga: Macluumaadka lagu bixiyay xog aruurinta waxaa loo tixgeliyaa diiwaanka dadweynaha waxaana laga yaabaa in lagu soo bandhigo dadweynaha. Wixii macluumaad dheeraad ah, fiiri Xeerka Diiwaanka Dadweynaha, RCW Cutubka 42.56. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan sida aan u maamulno macluumaadkaaga, fiiri Qoraalkayaga Qarsoodiga.

T