ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ НА СПОРТНОТО СЪДИЙСТВО В НАЦИОНАЛНИТ

Уважаеми господине/госпожо,

Европейската комисия финансира проекта ONSIDE чрез програмата Еразъм+ спорт, за да проучи въпросите около уменията и обучението на спортни съдии, рефери, арбитри в целия спектър на спортовете в Европа.

Пълна информация по проекта ONSIDE можете да откриете на www.onside-sport.eu и прикрепената брошура.

Това проучване на националните спортни федерации е насочено към хората в спортни федерации, отговорни за спортното съдийство. Целта на проучването е да събере информация за необходимите умения и предизвикателствата в спортното съдийство. Резултатите ще помогнат за създаването на нова обучителна и подготвителна програма, която да подкрепи развитието на спортното съдийство в Европа. Благодарим Ви предварително за отделеното време да попълните този онлайн въпросник.

Въпросникът не би трябвало да отнеме повече от 25 минути за попълване, а вашите отговори ще бъдат обработвани анонимно и конфиденциално. Данните ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Общия Европейски регламент относно защита на данните (известен като GDPR).

Ако имате нужда от каквато и да е помощ с попълването на въпросника, моля свържете се с Бен Гитъс на (ben.gittus@eose.org) от Европейската обсерватория за спорт и трудова заетост (EOSE), които са координатори на проекта.

Очакваме вашият отговор

С уважение

Мениджърски екип на проект ONSIDE


Настоящето проучване е финансирано с подкрепата на Европейската комисия. Въпросника отразява единствено вижданията на автора и Комисията не може да бъде отговорна за ползването на информацията по какъвто и да е начин.

T