Hea NOVATOURSi klient!
Käesolev küsitlusleht on alus meie teenindustaseme tõstmiseks ja pikaajaliste kliendisuhete arendamiseks. Teie arvamus on meile väga oluline, et aidata meil näha oma tööd läbi teie silmade. Täname teid juba ette, et pühendasite oma aega küsimustiku täitmiseks!

Teie reisikorraldaja 
NOVATOURS

Question Title

* 1. Reisimine ja andmed 

*tärniga märgitud lahtrid ei ole kohustuslikud.

Question Title

* 2. Kas te kasutate nutitelefoni?

Question Title

* 3. Kas soovitate NOVATOURSi reise oma sõpradele/perekonnaliikmetele? Palun valige üks järgmistest.
0-6 = Ei ole selliseid kavatsusi; 7-8 = Võib-olla; 9-10 = Väga tõenäoliselt

Question Title

* 4. Mis sai teie eelmise vastusevariandi kõige olulisemaks otsustusteguriks? Palun valige üks järgmistest.

Question Title

* 5. Hinnake NOVATOURSi reisiesindajate (giidide) tööd. Palun valige üks järgmistest.

Question Title

* 6. Kuhu sihtkohta soovite või kavatsete järgmisel korral reisida?

Question Title

* 7. Millal soovite või kavatsete järgmisel korral reisida?

Question Title

* 8. Miks eelistasite NOVATOURSi teiste reisikorraldajate ees? Palun valige üks järgmistest.

Question Title

* 9. Jagage meiega oma soove, ettepanekuid ja ideid. Koos saame muutuda paremaks ning tulla teie reisiootustele ja -lootustele vastu. 

Question Title

* 10. Sooviksime omavahelist suhtlust jätkata, et muuta NOVATOURSi
teenus Teile ootuspärasemaks ja tagada parem kvaliteet.
Palun kinnitage, et Te lubate NOVATOURSil töödelda, analüüsida ja
kasutada oma isikuandmeid seoses eelnevate ja planeeritavate reisidega,
Teie huvidega ja muude seonduvate isikuandmetega, mis Te
olete meile avaldanud (kaasa arvatud sünnipäev) selleks, et saata
Teile personaalseid NOVATOURSi pakkumisi (eelkõige e-kirja ja sms-i teel).
Kui Te ei kinnita oma nõusolekut, siis ei saada NOVATOURS Teile eelpool
toodud pakkumisi.

Question Title

* 11. Palun kinnitage, et Te lubate NOVATOURSil töödelda, analüüsida ja
kasutada oma isikuandmeid teenuste analüüsimiseks, statistilistel
eesmärkidel, teenuste kvaliteedi parandamiseks ja uute teenuste
vajaduste ja nõudluse hindamiseks. Kui Te ei kinnita oma nõusolekut,
siis ei kasuta NOVATOURS Teie isikuandmeid sellel eesmärgil.

Isikuandmete töötlemise põhisätted

(i)    Isikuandmete töötleja: Novatours OÜ, Registrikood: 11013879, Rävala pst. 6-201A, 10143 Tallinn, e-mail: info@novatours.ee

(ii)   Isikuandmete töötlemise eesmärk: otseturundus, analüüsimine, statistika

(iii)  Andmete töötlemise õiguslik alus- nõusolek

(iv)  Andmeid säilitatakse 3 aastat

(v)   Andmesubjekti õigused

Isikul, kes annab nõusoleku oma andmete töötlemiseks, on järgmised õigused:

-       Õigus teada, kas ja milliseid andmeid Novatours OÜ isiku kohta töötleb.

-       Õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete andmete parandamist või ebatäielike  andmete parandamist.

-       Õigus võtta tagasi andmete töötlemiseks antud nõusolek.

-       Õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete kustutamist, kui selleks on õiguslik alus.

-       Õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

-       Õigus teha järelevalveasutusele kaebus.

Andmesubjekt saab kasutada oma õigusi saates vastava teate Novatours OÜ-le aadressil Rävala pst. 6-201A, 10143 Tallinn või saates e-maili info@novatours.ee

(i)    Volitatud töötleja: Novatours OÜ võib kasutada lepingu alusel volitatud töötlejaid isikuandmete töötlemiseks, kui tagatakse andmesubjekti isikuandmete kaitse. Nendeks on firmad, kes pakuvad andmete säilitamist, töötlemist ning haldamist.

(ii)   Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega, palume meiega ühendust võtta eeltoodud kontaktide kaudu.

Kogu info, mis puudutab isikuandmete töötlemist on leitav ka meie kodulehel, mille lingi leiate siit: privaatsusteave

Privaatsusteabes on välja toodud, milliseid andmeid me töötleme, milleks me isikuandmeid kasutame, kui kaua me isikuandmeid säilitame jms.

T