• English
  • Español
  • Français
  • Tiếng Việt
  • Русский
  • العربية
  • हिन्दी
  • 中文(简体)
  • 한국어

Xin chào quý vị!

Cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát của chúng tôi. Nghiên cứu này nhằm ghi lại trải nghiệm của những cư dân Pennsylvania Mới đang xin giấy phép hành nghề. Câu hỏi cho người tham gia xoay quanh các chủ đề như giáo dục, việc làm, sử dụng ngôn ngữ, và quy trình nộp đơn tổng thể. Phản hồi của quý vị rất quan trọng và sẽ được sử dụng để xây dựng khuyến nghị nhằm giảm bớt các rào cản đối với những cư dân Pennsylvania Mới đang xin giấy phép hành nghề.

Khảo sát này hướng đến mọi đối tượng người nhập cư, người tị nạn và người xin tị nạn làm việc trong lĩnh vực yêu cầu có giấy phép hành nghề hoặc đã nộp đơn xin cấp giấy phép hành nghề.

Khảo sát được biên soạn bằng nhiều ngôn ngữ. Quý vị có thể chọn ngôn ngữ bằng trình đơn nằm ở góc trên cùng bên phải của trang.
 
7% of survey complete.

T