Вашето мнение е важно за нас (Your opinion is important for us)

Оценете вашият престой при нас. (Rate your staying with us.)

Question Title

* 1. Оценете вашият престой при нас. (Rate your staying with us.)

  Незадоволително (Poor) Средно (Fair) Добро (Good) Отлично (Excellent)
Отношение на персонала (Staff's attitude)
Обслужване (Service)
Чистота на стаята Ви (Cleanliness of your room)
Ресторант / Бар (Restaurant / Bar)
СПА услуги (SPA services)
Местоположение (Location)
Съотношение цена /качество (Price/quality ratio)
Дати на престой (Dates of stay)

Question Title

* 2. Дати на престой (Dates of stay)

Коментар - положителни и отрицателни страни.(Comments - positive or negative)

Question Title

* 3. Коментар - положителни и отрицателни страни.(Comments - positive or negative)

T