Ka qayb qaadashada Bulshada

Xafiiska Bulshada & Nolosha Dadweynaha ayaa bilaabay nidaam lagu cusbooneysiinayo Xeerka Astaanta Magaalada 3.96 oo qeexaya shaqada Xafiiska.  Astaanta cusub waxay abuuri doontaa qaab loogu talagalay ka qayb qaadashada bulshada ee Magaalada Portland oo ay ku jiraan kooxo midaysan oo ah waxqabadyo bulshada ku habboon.

Su’aalahayaga ra’iy ururinta ee kooban 8-da waa kuwo ka mid ah fursadaha ka qayb qaadasho ee loogu talagalay in bulshadu ay ku dhiibtaan talooyin.   Waxaan raadinaa talooyin ku saabsan sida ka qayb qaadashada bulshada ee Portland ay si fiican uga turjumi karto siyaabaha badan ee bulshooyinku jecel yihiin in ay uga lug yeeshaan, u caawiyaan isla markaana xiriir ula sameeyaan dowladdooda.  Aynu bilowno:

Question Title

* 1. Ka qayb qaadasha Bulshadu aniga waxay ila tahay…

Question Title

* 2. Haddii ka qayb qaadashada bulshada ee adiga kugu aadan si fiican loo muujin karo iyada oo la adeegsanayo sawir, sawir gacmeed ama warbaahinta kale, fadlan ka soo deji/min-guuri hoosta.

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File
No file chosen

Question Title

* 3. Waa maxay hawlaha aad qabatay 12 bilood ee la soo dhaafay? (riix dhamaan kuwa ku khuseeya.)

Question Title

* 4. Sidee ayaad u daneynaysaa in aad ula shaqeysid bulshadaada?

Question Title

* 5. Xafiiska Bulshada & Nolosha Dadweynuhu wuxuu dadka Portland ku xiraan dowladdooda iyo midba midka kale.  Sidee ayaad u daneynaysaa in aad ula shaqeysid Magaalada Portland?

Adiga oo isticmaalaya sharaxaadaada ka qayb qaadashada bulshada, fadlan ka jawaab su’aalaha soo socda:

Question Title

* 6. Maxay tahay in Magaalada Portland ay siiso dhammaan bulshada?

Question Title

* 7. Waa maxay waxyaabaha gaarka ah ee bulshadaadu uga baahan tahay Magaalada Portland?

Question Title

* 8. Sidee baa Xafiiska Magaalada Portland ee Bulshada & Nolosha Dadweynuhu u xiriir fiican kuula dhisan karaa?

T