Screen Reader Mode Icon

Autoimmunizacyjna choroba wątroby w Europie – badanie pacjentów

Pracownicy służby zdrowia i grupy pacjentów współpracują ze sobą, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniu pacjentów z autoimmunizacyjnymi chorobami wątroby w całej Europie. Wyniki tego badania zostaną wykorzystane przez EASL (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Wątrobą) oraz RARE, ERN ERN – europejską sieć referencyjną ds. rzadkich chorób wątroby, aby poprawić standardy opieki nad pacjentami cierpiącymi na rzadkie choroby wątroby oraz podejście wobec chorób wątroby. Ankieta jest anonimowa i Państwa pomoc jest mile widziana.

Question Title

* 1. Jaką chorobę wątroby rozpoznano u ciebie?

Question Title

* 2. Gdzie mieszkasz? (kraj)

Question Title

* 3. Jak  długo trwała diagnostyka choroby wątroby?

Question Title

* 4. Czy inne osoby uważają, że twoja choroba wątroby jest związana ze spożywaniem alkoholu?

0 z 6 z odpowiedziami
 

T