ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α: ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Μέρος 1 - Σχετικά
Αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντηθεί από ασθενείς με θαλασσαιμία ηλικίας άνω των 15 ετών ή από τους γονείς όσων ασθενών είναι κάτω των 15 ετών. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν προς υποστήριξη της αποστολής της ΔΟΘ να οργανώνει και να προβαίνει σε επίσημες ενέργειες για την ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών θεραπευτικών προγραμμάτων προς όφελος των ασθενών με θαλασσαιμία παγκοσμίως.

Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και θα παραμείνουν καθ'όλα εμπιστευτικές.

Question Title

* 1. Καταχωρίστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Question Title

* 2. Είμαι (π.χ., ασθενής, γονέας, άλλο - παρακαλώ διευκρινίστε):

Question Title

* 3. Φύλο

Question Title

* 4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

Question Title

* 5. Έχετε παιδιά?

Question Title

* 6. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας;

Question Title

* 7. Εργάζεστε αυτή την περίοδο;

Question Title

* 8. Είστε μέλος κάποιου συλλόγου ασθενών;

Ιατρικό ιστορικό

Question Title

* 9. Εάν είστε ασθενής, ποια είναι η διάγνωσή σας; Εάν είστε γονέας, ποια είναι η διάγνωση του παιδιού σας;

Question Title

* 10. Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε θεραπεία αποσιδήρωσης;

Question Title

* 11. Ποιο είναι το υφιστάμενο πρόγραμμα μετάγγισης σας;

Question Title

* 12. Εάν μεταγγίζεστε τακτικά, ποιο είναι συνήθως το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης σας πριν από τη μετάγγιση;

Question Title

* 13. Πού λαμβάνετε τη θεραπεία σας;

Μέρος 2 - Ποιότητα υπηρεσιών
Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για να μας δώσετε μια σαφή ένδειξη της ποιότητας της θεραπείας που λαμβάνετε.

Question Title

* 14. Είναι επαρκής η ποσότητα του αίματος στο κέντρο όπου μεταγγίζεστε ή υπάρχουν καθυστερήσεις στη μετάγγιση;

Question Title

* 15. Τι είδους φιλτράρισμα αίματος γίνεται στην κλινική πριν τη μετάγγιση;

Question Title

* 16. Τι φάρμακα αποσιδήρωσης χρησιμοποιείτε;

Question Title

* 17. Πόσο συχνά λαμβάνετε θεραπεία αποσιδήρωσης;

Question Title

* 18. Πόσο εύκολα είναι διαθέσιμα τα φάρμακα αποσιδήρωσης για σας και σε ποια δόση;

Question Title

* 19. Πόσο συχνά λαμβάνετε μετρήσεις για το επίπεδο φερριτίνης σας;

Question Title

* 20. Πόσο συχνά ελέγχεστε για τη συγκέντρωση σιδήρου στην καρδιά με Τ2*;

Question Title

* 21. Ποιος πληρώνει για τη θεραπεία σας; (Σημειώστε όλα όσα ισχύουν)

Question Title

* 22. Ποιους ειδικούς επισκέπτεστε, εκτός από το θεράποντα γιατρό σας;

Question Title

* 23. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τους πιο κάτω ειδικούς;

  Κάθε 15 ημέρες Κάθε 30 ημέρες Κάθε 6 μήνες Κάθε 1 έτος Κάθε 2 χρόνια Ποτέ
Παθολόγο
Αιματολόγο
Παιδίατρο
Καρδιολόγο
Ενδοκρινολόγο
Διαβητολόγο (Εάν διαφέρει από τον ενδοκρινολόγο)
Ψυχολόγο 
Ηπατολόγο 
Νεφρολόγο

Question Title

* 24. Σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι ισχύουν οι ακόλουθες δηλώσεις;
* Οι πιο κάτω ερωτήσεις είναι βασισμένες στο ερωτηματολόγιο PACIC (Αξιολόγηση της περίθαλψης ασθενών με χρόνιες παθήσεις)

  Ποτέ  Πολύ περιστασιακά  Μερικές φορές  Τις περισσότερες φορές  Πάντα
Μου δίνονται σχέδια θεραπείας από τα οποία μπορώ να επιλέξω
Είμαι ικανοποιημένος/η επειδή η φροντίδα είναι καλά οργανωμένη
Μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τους στόχους μου κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου
Ενθαρρύνομαι να συμμετάσχω σε συλλόγους ασθενών και σε άλλες ομαδικές δραστηριότητες

Question Title

* 25. Πού μεταγγίζεστε;

Question Title

* 26. Πότε συνήθως μεταγγίζεστε;

Question Title

* 27. Πού λαμβάνετε ιατρική περίθαλψη για την πάθησή σας; (σημειώστε όλα όσα ισχύουν)

Question Title

* 28. Πιστεύετε ότι η θεραπεία που λαμβάνετε είναι σωστή και πλήρης;

Question Title

* 29. Πώς μαθαίνετε ποια είναι η σωστή θεραπεία για την πάθησή σας;

Question Title

* 30. Η χώρα σας διαθέτει διαπιστευμένο κέντρο Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) για τον έλεγχο της αιμοσιδήρωσης (υπερφόρτωσης σιδήρου);

Question Title

* 31. Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για την μέτρηση της συγκέντρωσης σιδήρου στο ήπαρ?

Question Title

* 32. Εάν το κέντρο στο οποίο λαμβάνετε θεραπεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Μαγνητικής Τομογραφίας για τη μέτρηση της συγκέντρωσης σιδήρου στο ήπαρ, με ποια μεθοδολογία χρησιμοποιείται;

Question Title

* 33. Πώς θα αξιολογούσατε τη δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο θεραπείας (από πλευράς απόστασης, κόστους κ.λπ.):

Question Title

* 34. Πόσες μέρες ετησίως χάνετε από την εκπαίδευση ή την εργασία σας λόγω θεραπείας για τη θαλασσαιμία;

Question Title

* 35. Πόσο εύκολο βρίσκετε το να μιλήσετε με φίλους και συναδέλφους για την κατάστασή σας;

Question Title

* 36. Ποια είναι η τελευταία μέτρηση συγκέντρωσης σιδήρου στο ήπαρ που λάβατε; (Εάν δυσκολεύεστε να απαντήσετε, ρωτήστε το γιατρό σας)

Question Title

* 37. Το παρόν επίπεδο φερριτίνης σας είναι:

Question Title

* 38. Ποια είναι η τελευταία σας μέτρηση T2*?

Question Title

* 39. Πόσο σημαντικοί και / ή χρήσιμοι πιστεύετε ότι είναι οι ακόλουθοι παράγοντες;
Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και όταν φαίνεται να επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα.

  Καθόλου  Ελάχιστα  Χρήσιμο  Πολύ  Απαραίτητο
Να ακολουθούνται σωστές οδηγίες πρακτικής;
Μια συντονισμένη ομάδα με ηγέτη ένα/μια έμπειρο γιατρό;
Η παρουσία ενός/μιας ψυχολόγου / κοινωνικού λειτουργού στο κέντρο;
Το κέντρο να ασχολείται με την έρευνα;
Οι γιατροί να συζητούν τα σχέδια θεραπείας και να σας δίνουν επιλογές;
Το κέντρο να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με άλλα εξειδικευμένα κέντρα στη χώρα;
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας!
Παρακαλώ επιστρέψτε αυτό το ερωτηματολόγιο στη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
PO Box 2880, 2083 Στρόβολος, Κύπρος - Τηλ: +357 22 310 120 / Fax: +357 22 314 552 Email: thalassaemia@cytanet.com.cy

T