Здравейте!

Това проучване е част от проекта "Младежи на света".

Проучването се състои от 25 въпроса (повечето от затворен тип) и отнема между 10 и 15 минути. Предназначено е за представители на младежки организации!

Под младежки организации разбираме всякаква младежка структура (регистрирана или не), която организира дейности за младежи и оказва влияние върху техните знания, умения, ценности и поведение.

За целите на изследването под "младежи" имаме предвид хора на възраст между 15 и 28 години.

Участниците в проучването ще получат порцеланово-тревно човече с логото на проекта.

Благодарим ви предварително за участието!

T