Question Title

* 1. Kummalla kielellä haluat mieluummin vastata kyselyyn?

Vilket språk föredrar du att svara på denna frågeformulär?

T