Kepuasan Pelanggan Majlis Perbandaran Klang

Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklum balas dan cadangan daripada orang ramai bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan Majlis Perbandaran Klang kepada rakyat.

Question Title

* 1. Jantina

Question Title

* 2. Umur

Question Title

* 3. Lokasi

Question Title

* 4. Sila berikan penilaian anda berdasarkan perkhidmatan yang diberikan oleh Majlis Perbandaran Klang

  Tidak memuaskan Kurang memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan
Sistem atas talian
Layanan khidmat pelanggan
Perkhidmatan kaunter
Laman web
Pengurusan sampah
Aduan rakyat

Question Title

* 5. Sila nyatakan komen / cadangan penambahbaikan perkhidmatan Majlis Perbandaran Klang kepada komuniti.

T