Digikultuuri teema-aasta 2020 koostöös Rahvusraamatukogu ja Kultuuriministeeriumiga kutsuvad inimesi üles jagama kogemusi kultuuriürituste jälgimisest koroonaviiruse karantiinis veedetud ajal. Virtuaaltuurid, otseülekanded, online näitused ja mis kõik veel on karantiinis veedetud nädalatel tulnud läbi arvuti otse paljudesse elutubadesse.

Palun leidke 7 minutit, meil on Teile 14 küsimust. Kõik kes soovivad, saavad kutse sügisesele digikultuuriteemalisele sümpoosionile. Meile jäetud e-posti aadresside vahel loosime ka 10 Vikerkaare digikultuuri-teemalist erinumbrit.

Question Title

* 1. Milliselt platvormilt enamasti saite infot karantiiniaja digikultuurisündmuste kohta?

Question Title

* 2. Palun täpsustage eelmise küsimuse vastust ja nimetage Teie jaoks olulisemad kanalid, millest saate infot digikultuurisündmuste kohta.

Question Title

* 3. Kuidas Te hindate, kas võrreldes koroonakriisi eelse ajaga olete hakanud VÄHEM või ROHKEM osalema erinevate platvormide poolt digitaalselt vahendatud sündmustel? Milline on Teie positsioon sellel skaalal?

Question Title

* 4. Kuidas Te hindate, kas PÄRAST koroonakriisi möödumist jäävad Teie digitaalse kultuuri tarbimise eelistused samaks või pöördute tagasi vanade harjumuste juurde? Milline on Teie positsioon sellel skaalal?

Question Title

* 5. Palun märkige milliseid digitaalseid kultuuriteenuseid Te kasutasite ja mislaadi üritustest osa saite:

Question Title

* 6. Nimetage Teie jaoks olulised platvormid, kus tarbite kultuurisisu või loote/jagate seda ise.

Question Title

* 7. Möödunud kuude digikultuurisündmuste nimekiri on päris pikk. Nimetage palun mis teile olulisematena meenuvad.

Question Title

* 8. Kas toetasite mõnda üritust rahaliselt / ostsite pileti või toetasite muul viisil ürituse korraldajat?

Question Title

* 10. Kas on ka mõni kultuuriüritus milles interneti vahendusel osalemine valmistas pettumuse? Võimalusel palun jagage linki.

Question Title

* 11. Küsimustik hakkab läbi saama. Lõpetuseks esitame mõned üldised küsimused Teie persooni kohta. Palun sisestage oma sünnikuupäev. See võimaldab meil hinnata digikultuuri populaarsust ka generatsioonide vaates.

Date

Question Title

* 12. Te elate >> ?

Question Title

* 13. Te olete

Question Title

* 14. Kui soovite osaleda sügisesel digikultuuri teemalisel sümpoosionil, palun jätke kontakt. Kõikide aadresside vahel loosime 10 Vikerkaare digikultuuri-teemalist erinumbrit.

T