Welcome to the livestock guarding animal questionnaire
Welkom by die veebeskermings dier vraelys

Your participation in this survey is greatly appreciated. The questions are related specifically to the use of dogs or donkeys or alpacas as livestock guarding animals (LGA). This questionnaire consists of 26 questions which should take approximately 30 min to answer. Please take not of the following to ensure the ease of answering the questions.
U bydrae tot die opname word baie waardeer. Die vrae is in verband met die gebruik van donkies of alpakkas of veebeskermings honde as veebeskermingsdiere (VBD).  Daar is 26 vrae in die vraelys en sal ongeveer 30 min van u tyd neem. Neem asseblief die volgende in ag om die antwoord proses makliker te maak.

  • Please click on the most appropriate answer. / Asseblief merk die mees gepaste antwoord.
  • If an appropriate answer is not available click the other option and give an appropriate alternative. / As daar nie 'n gepaste antwoord is nie merk asseblief die ander opsie en gee 'n gepaste alternatief.
  • Where possible please use whole numbers e.g.30%, R1200 etc / As dit moontlik is gebruik asseblief heel getalle bv 30%, R1200

T