Introduksjon

 
Spørreskjema for eiere av dyr med diabetes (sukkersyke) som får insulin injeksjoner

Hvorfor burde DU ta deg tid til å fylle ut dette skjemaet?

Når nye behandlingsregimer for dyr med diabetes utvikles (heretter brukes diabetes som benevnelse for sukkersyke), ligger fokuset på hvor god behandlingen er til å kontrollere sykdommen. Dette måles ofte ut fra objektive parametre slik som reduksjon av symptomer (dyrets kroppsvekt, mengden dyret drikker og/eller urinerer) og blodprøve resultater.

Et viktig aspekt ved behandlingens grad av suksess overses imidlertid ofte; nemlig innvirkningen sykdommen, og behandlingen av denne, har på ditt og ditt dyrs liv, og også hvor mye en ny behandling kan normalisere denne innvirkningen. Ved hjelp av dette spørreskjemaet, forsøker vi å tilegne oss slik kunnskap og dermed danne grunnlaget for utviklingen av ny og bedre behandling av diabetes.

Utfylling av dette spørreskjemaet burdeikke ta mer enn 10-15 minutter. Vennligst svar så ærlig som mulig. Vi ønsker å bedre fremtidig diabetes behandling for din hund/katt, og vi ønsker derfor et reelt bilde av godeog dårlige aspekter!


Sammen kan vi bedre livskvaliteten til kjæledyr med diabetes og deres eiere!

T