Question Title

* 1. Wat is uw professie?

Question Title

* 2. In welk type instelling bent u hoofdzakelijk werkzaam?

Question Title

* 3. Wat is uw leeftijd?

25 leeftijd 100
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen:

  Heel erg oneens Oneens Neutraal Eens Heel erg eens N/A
Het congres is waardevol voor mijn professionele ontwikkeling.
De inhoud van de presentaties en workshops zijn voor mij relevant en nuttig.
De presentaties en workshops zijn van goede kwaliteit.
Er is voldoende tijd voor discussies en vragen.
Het congres draagt bij aan de onderlinge verbondenheid van oogartsen in Nederland.
 Ik had voldoende tijd om nieuwe ontwikkelingen bij de farmaceutische industrie op te halen.
De aanmeldprocedure van het congres is goed geregeld.
De informatievoorziening over het congres is goed geregeld.
De locatie van het congres is geschikt.

Question Title

* 5. Hoe waardeert u de huidige onderdelen van het NOG congres?

  Heel slecht Slecht Redelijk Goed Uitstekend N/A
Breed palet van presentaties door oogartsen / AIOS 
Lezingen door buitenlandse experts
Dry en wetlabs
Rapid Fires
Mystery cases
Lezingen door experts uit NL
Minisymposia over verschillende thema’s mmv NOG werkgroepen
Cursussen
Klinisch toepasbare wetenschappelijke presentaties
Maatschappelijk georiënteerde sessies (duurzaamheid, medicolegaal etc)
Basaal wetenschappelijke presentaties
Satellietsymposia door industrie

Question Title

* 6. Als ik mag kiezen bestaat het congres in de toekomst uit de volgende onderdelen (Sleep de items in volgorde van meest naar minst belangrijk):

Question Title

* 7. Indien u in bovenstaande opsomming een congresonderdeel mist kunt u dat hier aangeven.

Question Title

* 8. Wat vindt u van het huidige dagtarief?

Question Title

* 9. Hoeveel dagen duurt het NOG congres idealiter? (getal invullen)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Op welke dagen wordt het congres idealiter georganiseerd?

Question Title

* 11. Vindt u het belangrijk dat het congres online te volgen is?

Question Title

* 12. Wat wil u het NOG bestuur en de Congrescommissie meegeven over het NOG congres?

T