Mèsi pou opinyon w.

Mesi pou patisipasyon w nan sondaj nou an. Feedback ou enpòtan.

Vil North Miami Beach te gen kontra ak RMA pou gide devlopman Plan Branding & Maketing Vil la. Nan yon efò pou devlope yon mak konplè ak kondwi kominote a ak plan maketing pou North Miami Beach, Vil la ap mande ed ou nan mande ou ranpli keksyone sa a.

Si ou gen nenpòt kesyon oswa ou ta renmen aprann plis sou pwojè sa a, tanpri kontakte Sharon McCormick nan sharon@rma.us.com oswa Andrea Henry,  Assistan pou Manadje Sekrete manadje Vil La Andrea.Henry@citynmb.com.

Mesi anko pou  deske ou pran tan pou ranpli kesyone sa a.
 

T