Sondaj biznis nan North Miami Beach (kreyòl)

Mèsi pou patisipasyonw nan sondaj nou an. Feedback ou enpòtan.

Vil North Miami Beach te kontra avèk Redevelopment Management Associates (RMA) pou gide devlopman Plan Branding & Marketing nan vil la. Nan yon efò kontinyèl pou ede biznis yo ak amelyore klima biznis la nan North Miami Beach, Vil North Miami Beach ak RMA ap mande èd ou nan mande pou ranpli kesyonè sa a.

Si ou gen nenpòt kesyon oswa ou ta renmen aprann plis sou pwojè sa a, tanpri kontakte Sharon McCormick nan sharon@rma.us.com oswa Andrea Henry, Asistan Sekrete Manadje vil la nan Andrea.Henry@citynmb.com

Mèsi ankò deske ou pran tan pou ranpli kesyonè sa a.

T