KampungChat akan mengadakan pertandingan bowling 2019

Semua Chatterz KampungChat dijemput untuk menyertai pertandingan tersebut
Mohon kerjasama semua chatterz untuk memilih Tempat dan Tarikh yang sesuai untuk pertandingan tersebut
Undi akan ditutup pada jam 10 malam 31 Ogos 2019
Tempat & Tarikh yang berjaya akan dimaklumkan bersama dengan kos yang terlibat


Question Title

* 1. Cadangan Tempat Pertandingan Bowling 2019

Question Title

* 2. Tarikh Pertandingan Bowling 2019

T