* 1. Rhowch deitl y dudalen yr hoffech roi sylwadau arni:

* 2. Dewiswch bob un sy’n berthnasol:

* 3. Am beth roeddech chi’n chwilio?

* 4. Dywedwch sut y gallwn wella / beth sy’n llwyddo?

* 5. Os oes angen ymateb arnoch, rhowch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost isod:

Diolch. Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau a byddwn yn eu defnyddio i wella’n gwefan.

T