Question Title

* 1. Bagaimanakah layanan yang anda terima daripada petugas semasa berurusan di kaunter perkhidmatan Majlis Perbandaran Klang?

Question Title

* 2. Sila kemukakan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan di kaunter Majlis Perbandaran Klang.

T