PRZEDMIOTY: MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI
DODATKOWE PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE

TERMIN: od września 2020 do kwietnia 2021 (termin egzaminu + możliwość przedłużenia na maj i czerwiec)
CENA: 630 zł miesięcznie (3 przedmioty, 440 zł (2 przedmioty), 240 zł (1 przedmiot)

 
ILOŚĆ GODZIN: każdy przedmiot to około 8 spotkań po 2h lekcyjne w miesiącu (około 8h tygodniowo)
TYP ZAJĘĆ: Zajęcia stacjonarne lub online (tylko w przypadku wprowadzonych restrykcji)

Question Title

* 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji kursu. 
Administratorem danych osobowych jest FUNSCIENCE.pl Ryszard Markowicz, organizujący kursy pod nazwą EPIC - Centrum Nowoczesnej Edukacji. Dane są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na kurs. Zgodnie z art. 6 ust.1. lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług. Uprzejmie informujemy, iż masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.
 

Question Title

* 2. Imię i Nazwisko dziecka

Question Title

* 3. Dane rodzica (do faktury)

Question Title

* 4. Wybrany przedmiot:

Question Title

* 5. Wybrane przedmioty dodatkowe (max 2)

Question Title

* 6. Uwagi o stanie zdrowia dziecka

T