Xin cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát Tuổi già có ý nghĩa. Chúng tôi rất trân trọng những câu trả lời và bình luận của quý vị.

1. Thành phố hoặc Thị trấn mà quý vị đang sinh sống có tên là gì?

Question Title

* 1. Thành phố hoặc Thị trấn mà quý vị đang sinh sống có tên là gì?

2. Quý vị đã sống ở Thành phố/Thị trấn này bao lâu?

Question Title

* 2. Quý vị đã sống ở Thành phố/Thị trấn này bao lâu?

3. Mã ZIP gồm 5 chữ số của quý vị là gì?

Question Title

* 3. Mã ZIP gồm 5 chữ số của quý vị là gì?

4. Quý vị đánh giá như thế nào về Thành phố/Thị trấn của mình trong vai trò là nơi để mọi người sinh sống khi về già?

Question Title

* 4. Quý vị đánh giá như thế nào về Thành phố/Thị trấn của mình trong vai trò là nơi để mọi người sinh sống khi về già?

5. Việc ở lại Thành phố/Thị trấn khi già đi quan trọng như thế nào với quý vị?

Question Title

* 5. Việc ở lại Thành phố/Thị trấn khi già đi quan trọng như thế nào với quý vị?

6. Khi quý vị già đi, có bao nhiêu khả năng quý vị sẽ chuyển đến ngôi nhà khác trong Thành phố/Thị trấn?

Question Title

* 6. Khi quý vị già đi, có bao nhiêu khả năng quý vị sẽ chuyển đến ngôi nhà khác trong Thành phố/Thị trấn?

7. Khi quý vị già đi, có bao nhiêu khả năng quý vị sẽ chuyển đến Thành phố/Thị trấn khác?

Question Title

* 7. Khi quý vị già đi, có bao nhiêu khả năng quý vị sẽ chuyển đến Thành phố/Thị trấn khác?

9. Câu nào miêu tả đúng nhất cuộc sống của quý vị?

Question Title

* 9. Câu nào miêu tả đúng nhất cuộc sống của quý vị?

10. Loại nhà nào là nơi sinh sống chủ yếu của quý vị?

Question Title

* 10. Loại nhà nào là nơi sinh sống chủ yếu của quý vị?

11. Việc có thể sống ở nhà riêng khi già đi có quan trọng với quý vị không?

Question Title

* 11. Việc có thể sống ở nhà riêng khi già đi có quan trọng với quý vị không?

14. Quý vị di chuyển để làm những công việc như mua sắm, thăm khám bác sĩ, chạy việc vặt hoặc đi đến những nơi khác bằng cách nào?

Question Title

* 14. Quý vị di chuyển để làm những công việc như mua sắm, thăm khám bác sĩ, chạy việc vặt hoặc đi đến những nơi khác bằng cách nào?

16. Khi so sánh với hầu hết những người bằng tuổi, quý vị đánh giá như thế nào về sức khỏe của mình?

Question Title

* 16. Khi so sánh với hầu hết những người bằng tuổi, quý vị đánh giá như thế nào về sức khỏe của mình?

17. Quý vị tham gia một số bài tập thể dục (như đi bộ, chạy, đi xe đạp, bơi, chơi thể thao, luyện tập sức mạnh, yoga, giãn cơ) bao lâu một lần?

Question Title

* 17. Quý vị tham gia một số bài tập thể dục (như đi bộ, chạy, đi xe đạp, bơi, chơi thể thao, luyện tập sức mạnh, yoga, giãn cơ) bao lâu một lần?

19. Quý vị liên lạc với bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm bao lâu một lần? Phương tiện liên lạc có thể là điện thoại, liên lạc trực tiếp, email hoặc phương tiện truyền thông xã hội (như Facebook).

Question Title

* 19. Quý vị liên lạc với bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm bao lâu một lần? Phương tiện liên lạc có thể là điện thoại, liên lạc trực tiếp, email hoặc phương tiện truyền thông xã hội (như Facebook).

20. Tần suất liên lạc được mô tả ở trên

Question Title

* 20. Tần suất liên lạc được mô tả ở trên

21. Quý vị có tham gia lớp học/hội thảo giáo dục thường xuyên hay phát triển bản thân không? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN ĐÚNG)

Question Title

* 21. Quý vị có tham gia lớp học/hội thảo giáo dục thường xuyên hay phát triển bản thân không? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN ĐÚNG)

23. Câu nào sau đây miêu tả đúng nhất tình trạng việc làm hiện tại của
quý vị?

Question Title

* 23. Câu nào sau đây miêu tả đúng nhất tình trạng việc làm hiện tại của
quý vị?

24. Nếu có việc làm, khả năng về hưu của quý vị có cao không?

Question Title

* 24. Nếu có việc làm, khả năng về hưu của quý vị có cao không?

26. Quý vị có yêu cầu hỗ trợ từ các nguồn lực sau đây không nếu quý vị, một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn cần thông tin về các dịch vụ dành cho người cao tuổi, như dịch vụ chăm sóc, bữa ăn được giao tận nhà, sửa chữa nhà, vận chuyển y tế hoặc các hoạt động xã hội? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN ĐÚNG)

Question Title

* 26. Quý vị có yêu cầu hỗ trợ từ các nguồn lực sau đây không nếu quý vị, một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn cần thông tin về các dịch vụ dành cho người cao tuổi, như dịch vụ chăm sóc, bữa ăn được giao tận nhà, sửa chữa nhà, vận chuyển y tế hoặc các hoạt động xã hội? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN ĐÚNG)

34b. Nếu trả lời “CÓ” với một trong hai câu hỏi ở trên, vui lòng cho chúng tôi biết hình thức trợ giúp mà quý vị cho rằng có thể giúp ích? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP):

Question Title

* 34b. Nếu trả lời “CÓ” với một trong hai câu hỏi ở trên, vui lòng cho chúng tôi biết hình thức trợ giúp mà quý vị cho rằng có thể giúp ích? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP):

GIỚI THIỆU VỀ QUÝ VỊ…
D1. Quý vị là nam hay nữ?

Question Title

* D1. Quý vị là nam hay nữ?

D2. Quý vị cho rằng mình…(chọn tất cả các đáp án phù hợp)

Question Title

* D2. Quý vị cho rằng mình…(chọn tất cả các đáp án phù hợp)

D3. Quý vị sinh ra vào năm nào?

Question Title

* D3. Quý vị sinh ra vào năm nào?

D4. Tình trạng hôn nhân hiện tại của quý vị là gì?

Question Title

* D4. Tình trạng hôn nhân hiện tại của quý vị là gì?

D5 a. Nếu Không, có bao nhiêu người thường xuyên sinh sống trong hộ gia đình của quý vị?

Question Title

* D5 a. Nếu Không, có bao nhiêu người thường xuyên sinh sống trong hộ gia đình của quý vị?

D5 b. Quý vị đang sống cùng… (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

Question Title

* D5 b. Quý vị đang sống cùng… (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

D5 c. Quý vị có phải là người chăm sóc gia đình không?

Question Title

* D5 c. Quý vị có phải là người chăm sóc gia đình không?

D5 d. Nếu Có, quý vị chăm sóc cho… (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

Question Title

* D5 d. Nếu Có, quý vị chăm sóc cho… (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

D7. Tình trạng khuyết tật, tật nguyền hoặc căn bệnh mãn tính có ngăn cản quý vị và/hoặc vợ/chồng hay người sống chung không có hôn thú với quý vị tham gia đầy đủ vào các hoạt động ở cơ quan, trường học, ở nhà hoặc các hoạt động khác không? (CHỈ CHỌN MỘT ĐÁP ÁN)

Question Title

* D7. Tình trạng khuyết tật, tật nguyền hoặc căn bệnh mãn tính có ngăn cản quý vị và/hoặc vợ/chồng hay người sống chung không có hôn thú với quý vị tham gia đầy đủ vào các hoạt động ở cơ quan, trường học, ở nhà hoặc các hoạt động khác không? (CHỈ CHỌN MỘT ĐÁP ÁN)

D9. Quý vị nói ngôn ngữ nào khi ở nhà? (CHỈ CHỌN MỘT ĐÁP ÁN)

Question Title

* D9. Quý vị nói ngôn ngữ nào khi ở nhà? (CHỈ CHỌN MỘT ĐÁP ÁN)

D10. Quý vị thuộc chủng tộc và/hoặc dân tộc nào? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN ĐÚNG)

Question Title

* D10. Quý vị thuộc chủng tộc và/hoặc dân tộc nào? (CHỌN TẤT CẢ CÁC ĐÁP ÁN ĐÚNG)

D11. Bậc giáo dục cao nhất mà quý vị đã hoàn thành là gì?

Question Title

* D11. Bậc giáo dục cao nhất mà quý vị đã hoàn thành là gì?

D13. Nhìn chung, quý vị lên mạng để truy cập Internet và làm những việc như gửi hoặc nhận email, nhận tin tức và thông tin, thanh toán hóa đơn hoặc quản lý tiền bạc hay mua các sản phẩm hoặc dịch vụ bao lâu một lần? Quý vị có thể truy cập từ nhà, cơ quan, thiết bị di động (như điện thoại thông minh) hoặc một nơi khác.

Question Title

* D13. Nhìn chung, quý vị lên mạng để truy cập Internet và làm những việc như gửi hoặc nhận email, nhận tin tức và thông tin, thanh toán hóa đơn hoặc quản lý tiền bạc hay mua các sản phẩm hoặc dịch vụ bao lâu một lần? Quý vị có thể truy cập từ nhà, cơ quan, thiết bị di động (như điện thoại thông minh) hoặc một nơi khác.

D14. Thu nhập trước thuế hàng năm của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu trong năm thuế gần đây nhất?

Question Title

* D14. Thu nhập trước thuế hàng năm của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu trong năm thuế gần đây nhất?

Vui lòng điền vào chỗ trống bên dưới nếu có thêm bất kỳ bình luận nào

Question Title

* Vui lòng điền vào chỗ trống bên dưới nếu có thêm bất kỳ bình luận nào

Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã hoàn thành khảo sát này.
Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của quý vị qua việc cung cấp thông tin.

T