Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που λάβατε στο γραφείο μας. Ευχαριστούμε πολύ!

Question Title

* 1. Πώς θα αξιολογούσατε το Εργαστήρι για Γονείς γενικότερα και γιατί;

Question Title

* 2. Υπάρχει κάτι που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Αν ναι, ποιο θα ήταν αυτό;

Question Title

* 3. Πόσο καλά προετοιμασμένος βρίσκετε ότι ήταν ο/η συντονιστής/ίστρια σε κάθε συνεδρία; Κατά πόσον μείνατε ικανοποιημένοι από εκείνον/η;

Question Title

* 4. Πόσο σχετικό πιστεύετε ότι ήταν το υλικό που συζητήθηκε, συγκριτικά με τη θεματολογία του σεμιναρίου; Τι θα είχατε να παρατηρήσετε σχετικά;

Question Title

* 5. Κατά πόσο νιώθετε ότι το σεμινάριο ικανοποίησε τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας σε σχέση με το μεγάλωμα των παιδιών; Τι θα θέλατε ή τι θα περιμένατε να έχει καλυφθεί επιπλέον;

Question Title

* 6. Σε τι βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις;

  Συμφωνώ Ουδέτερος/η Διαφωνώ
Το εργαστήριο συνδυάζει μια εκπαιδευτική διαδικασία με τη βιωματική εμπειρία.
Η συμμετοχή στην ομάδα βοήθησε περισσότερο συγκριτικά με κάποιες κατ' ιδίαν συνεδρίες.
Το κλίμα μεταξύ των μελών της ομάδας συντέλεσε θετικά στην εξέλιξη των συνεδριών.
Μπορώ άμεσα να εφαρμόσω με το παιδί μου κάποιες ιδέες που άκουσα στο εργαστήρι.
Θα ξανασυμμετείχα σε αντίστοιχο εργαστήριο ή άλλη δραστηριότητα για γονείς.
Θα σύστηνα και σε άλλους γονείς τις συγκεκριμένες ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο γραφείο της Τάνιας Μπαγέρη.

T