Надяваме се разговорът, който сте провели с консултанта, да е бил ползотворен. Тук ще намерите една кратка анонимна анкета, чрез която искаме да разберем Вашите впечатления и забележки относно консултантите ни. Молим Ви да отделите 5 минути, за да отговорите на въпросите по-долу, като кликнете в съответното кръгче. Това ще помогне да се подобри работата на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие 02/ 981 76 86.

Question Title

* 1. Почувствахте ли се разбрани по време на разговора?

Question Title

* 2. Имахте ли усещането, че консултантът е на Ваше разположение по време на разговора?

Question Title

* 3. Почувствахте ли се спокойни да споделите за проблема си?

Question Title

* 4. Консултантът партнираше ли Ви в процеса на вземане на решение?

Question Title

* 5. Бяхте ли насочени към съответните за Вашите нужди служби и институции?

Question Title

* 6. Научихте ли нещо ново относно Вашите права и стъпките, които можете да предприементе?

Question Title

* 7. Получихте ли помощта, от която се нуждаехте?

Question Title

* 8. Как се чувствате сега, след като проведохте разговора?

Question Title

* 9. Можете да добавите коментар за разговора, който сте провели.

Question Title

* 10. Бихте ли се обадили отново и бихте ли препоръчали на свой познат или близък да се обади на Линията, ако търси помощ?

T