อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 / Sunday 21 July 2019
1400 – 1600 hrs.
British Academic Center
ชั้น 3 อาคารรสาทาวเวอร์ ลาดพร้าว (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินและเซ็นทรัลลาดพร้าว)/ 3rd Floor, Rasa Tower, Ladprao (near MRT Phaholyothin and Central Ladprao

Question Title

* 1. ชื่อ นามสกุล / Name - Surname

Question Title

* 2. อีเมล / E-mail

Question Title

* 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile phone number

Question Title

* 4. จำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา / Number of Seats

Question Title

* 5. ช่วงเวลาในการศึกษาต่อ / When do you plan to go for further studies

Question Title

* 6. สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ / Subject(s) that you are interested in 

บริติช เคานซิลจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารลงทะเบียนนี้ เราจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม บริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรม (รวมทั้งงานพบปะสังสรรค์ต่าง ๆ) ที่ตรงกับความสนใจของท่าน ไปตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงการส่งแบบสอบถามเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็น
British Council will use the information that you are providing in connection with your registration. The legal basis for processing your information is in agreement with our terms and conditions.
We would like to use the information you provide to send details of activities, services and events (including social events) which we think are of interest. 

Question Title

* 7. กรุณาเลือกช่องทางในการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิล หรือเลือกไม่รับข้อมูลจากบริติช เคานซิลผ่านช่องทางใด ๆ เลยก็ได้ และสามารถขอยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลของท่านตามเงื่อนไขที่ท่านได้ระบุไว้ / To choose your contact preferences, please check any of the boxes 

ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้โดยการส่งอีเมล์มาที่ studyuk.thailand@britishcouncil.org หรือพิมพ์ข้อความ STOP แล้วส่งมาที่ 063-226-7611 หรือ โทร 02-657-5678 . You may unsubscribe by contacting studyuk.thailand@britishcouncil.org, texting STOP to +66 (0) 63-226-7611, or calling +66 (0) 2-657-5678.

บริติช เคานซิลดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักรและกฎหมายลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ท่านสามารถขอดูข้อมูลของท่านที่บริติช เคานซิลเก็บไว้ รวมถึงขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องได้ หากท่านมีความกังวลในการใช้ข้อมูลของท่าน สามารถส่งข้อร้องเรียนไปได้ยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง. British Council complies with data protection law in the UK and laws in other countries that meet internationally accepted standards. You have the right to ask for a copy of the information we hold on you, and the right to ask us to correct any inaccuracies in that information. If you have concerns about how we have used your personal information, you also have the right to complain to a privacy regulator. 

For detailed information, please refer to the privacy section of our website, www.britishcouncil.org/privacy or contact your local British Council office. We will keep your information in line with our retention policies from the time of collection. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ www.britishcouncil.org/privacy หรืออาจติดต่อบริติช เคานซิล เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของบริติช เคานซิลโดยนับจากวันที่ได้รับข้อมูล

T