Question Title

* 1.
به طور کل میزان رضایت شما از شرکت اورنگ به چه میزان است؟

Question Title

* 2.
محصولات ما به چه میزان نیاز شما را برآورده کرده است؟

Question Title

* 3.
به نظر شما کیفیت محصولات ما به چه میزان است؟

Question Title

* 4.
قیمت محصولات ما به چه میزان است؟

Question Title

* 5.
میزان پاسخ گویی به شما در بخش پشتیبانی از سمت ما چقدر بوده است؟

Question Title

* 6.
چقدر احتمال دارد ما را به همکاران یا دوستان خود معرفی کنید؟

Question Title

* 7.
چقدر احتمال دارد از همین محصول و یا سایر محصولات ما مجدد خرید کنید؟

Question Title

* 8.
چه مدت است که مشتری شرکت ما بوده اید؟

Question Title

* 9.
کدام یک از کلمات زیر را جهت معرفی محصولات ما انتخاب می کنید؟ تمام گزینه های احتمالی را انتخاب فرمایید.

Question Title

* 10.
آیا نظر، سئوال ، پیشنهاد و یا انتقاد دیگری دارید؟ در صورت تمایل نام کاربری خود را اعلام نمایید

T