Question Title

* 1. Thông tin người tham gia
Participant information

Question Title

* 2. Bạn hiện là: / Your occupation:

Question Title

* 3. Bạn đăng ký tham dự Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh tại / I register for the event at:

Question Title

* 4. Khóa học bạn quan tâm / Which level of study are you interested in?

Question Title

* 5. Bạn quan tâm đến các khóa học, bằng cấp của Vương quốc Anh / I am interested in studying a UK qualification, UK course:

Question Title

* 6. Bạn quan tâm đến nhóm ngành học nào? / Which subjects are you interested in studying?

Question Title

* 7. Bạn biết về sự kiện thông qua các kênh nào dưới đây

T