Cfarë e ndikoi votën tuaj në zgjedhjet e 25 qershorit?

Sondazh drejtuar komunitetit LGBTI në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit
*Sondazhe të tjera janë publikuar në faqen "Mendo Politikisht" gjatë fushatës elektorale
**Informacion mbi qëndrimet e partive për çështjet LGBTI është publikuar në faqen:
http://mendopolitikisht.historia-ime.com/programet-e-partive

Question Title

* 1. A votuat në zgjedhjet e 25 qershorit?

Question Title

* 2. Nëse po, cilët nga këta faktorë ndikuan në votën tuaj?

Question Title

* 3. A ndikoi qëndrimi i partive ndaj çështjeve LGBTI në votën tuaj?

Question Title

* 4. A ndikuan deklaratat dhe qëndrimet e mbajtura nga politikanët mbi çështjet LGBTI gjatë fushatës në votën tuaj?

Question Title

* 5. A ishit më të informuar rreth qëndrimeve dhe programeve të partive mbi LGBTI në këto zgjedhje, krahasuar me ato paraardhëse?

T