Question Title

* 1. Размер на организацията (на локално ниво):

Question Title

* 2. Какъв е Вашият личен опит с Agile практики?

Question Title

* 3. От колко време Вашата организация прилага Agile практики?

Question Title

* 4. Колко екипа от Вашата организация прилагат Agile практики?

Question Title

* 5. Причини за прилагане на Agile практики:

Question Title

* 6. Отдалечените екипи във Вашата организация прилагат Agile практики?

Question Title

* 7. Колко успешно е прилагането на Agile практики във Вашата организация?

Question Title

* 8. Топ 3 ползи, получени от прилагането на Agile практики?

Question Title

* 9. В кои области получихте подобрение след прилагането на Agile практики?

  Не мога да преценя Към по-зле Без промяна Към по-добре
Ускорено софтуерно производство
Повишена способност за управление на променящи се приоритети
Повишена продуктивност
Повишаване на софтуерното качество
Повишаване на предсказуемо предаване
Подобряване на business/IT alignment
Подобрена проследимост на проекта
Намаляване на риска на проекта
Повишаване на морала на екипа
Подобряване на инженерната дисциплина
Намаляване на цената на проекта
Повишена способност за поддръжка на софтуера
По-добро управление на отдалечени екипи

Question Title

* 10. Използвани Agile методологии:

Question Title

* 11. Използвани Agile техники

Question Title

* 12. Каква е основната причина за неуспеха на Agile проектите?

Question Title

* 13. Според какъв критерий измервате успеха на Agile инициативите?

Question Title

* 14. Според какъв критерий измервате успеха на дневна база?

Question Title

* 15. Какви методи използвате за скалиране на Agile?

Question Title

* 16. Използвани инструменти с общо предназначение:

Question Title

* 17. Използвани инструменти за управление на Agile:

Question Title

* 18. E-mail

T