Vážení členové Evropské koalice onkologickýc,

Přestože zdraví nespadá mezi kompetence Evropské unie, sociální otázky a diskriminace mezi ně patří.   

Jak bylo oznámeno na výročním kongresu ECPC v roce 2018, Evropská koalice onkologických pacientů vede kampaň na úrovni EU, jejímž cílem je větší míra rovnosti, co se týká sociálních otázek a zaměstnanosti, v souvislosti s péčí o onkologické pacienty. Chtěli bychom Vás pozvat, abyste se k nám připojili, využili této příležitosti a pomohli nám dosáhnout opravdových změn v oblasti zajištění sociálních práv v rámci Evropské unie pro všechny pacienty trpící onkologickým onemocněním: pacienty podstupující akutní léčbu, pacienty, kteří přežili akutní fázi, a pacienty s pokročilými a metastatickými fázemi onkologických onemocnění, včetně osob, které o ně pečují – jejich ošetřovatelů či poskytovatelů péče. 

Potřebujeme si vytvořit lepší představu o sociálních nerovnostech v Evropě. Můžeme toho dosáhnout získáváním znalostí o aktuálním stavu různých sociálních otázek a zaměstnanosti v jednotlivých členských zemích EU. Evropské koalici onkologických pacientů, ale také Vám – našim členům tyto znalosti umožní požadovat jisté závazky od kandidátů, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy při dalších volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, a požadovat také od institucí EU, aby přesunuly potřeby onkologických pacientů na vyšší úroveň v rámci agendy Evropské unie.  

Poznatky získané prostřednictvím tohoto průzkumu nám pomohou vytvořit si lepší představu o sociálních nerovnostech vyskytujících se v Evropě, poskytnou nám konkrétní příklady nejlepších a nejhorších post.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li si nejdříve prohlédnout dotazy, klikněte zde pro stažení souboru PDF.

Question Title

* 1. Kontaktní informace

T