Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga!

A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vezetőségének megbízásából állítottuk össze ezt a kérdőívet. A címben megjelölt célok elérése érdekében szeretnénk megbízható adatokat kapni a reumatológia területén dolgozók véleményéről, melynek segítségével konkrét javaslatokat tudnánk tenni a szakmai vezető szervek felé. Kérjük, szánjon rá néhány percet, hogy a problémákat őszintén feltáró, a javaslatokat átgondoló válaszokat adjon kérdéseinkre.

Egy némileg hasonló kérdőívet már sokan kitöltöttek a dél-alföldi reumatológusok, illetve azok közül, akik a 2018. januári szegedi kötelező szintentartó tanfolyamon részt vettek. A kérdőív nagyon komoly segítség volt ebben a minőségjavító törekvésben, amit az MRE vezetősége megtárgyalt, és a jelenlegi, némileg átdolgozott, bővített verziót szánjuk a teljes hazai reumatológus szakma véleményének megismerésére. Kérjük Önt a kérdőív kitöltésére, és köszönjük válaszait. Természetesen a kérdőív teljesen anonim, semmilyen módon nem kereshető vissza a válaszadó személye.

Prof. Dr. Kovács László
Szegedi Tudományegyetem, Reumatológiai és Immunológiai Klinika
 

Dr. Hunka Aniella
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
 

Dr. Sebők Edit
Szent Kereszt Kórház Kalocsa


Dr. Körtvélyessy András
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kiskunfélegyháza

Question Title

* 1. Kérjük adja meg munkahelye típusát

Question Title

* 2. Kérjük adja meg, hány éve kapta meg orvosi diplomáját

Question Title

* 3. Kérjük, az alábbiak közül jelölje be az Ön gyakorlatához legközelebb álló állítást: Az EULAR az utóbbi két évben számos krónikus gyulladásos mozgásszervi kórképre ajánlást dolgozott ki vagy aktualizált (pl. RA, axialis SpA, arthritis psoriatica, köszvény). Az ajánlásokat

Question Title

* 4. Kérjük, jelölje meg, melyik állítás áll legközelebb véleményéhez az ajánlások alkalmazásával kapcsolatban

Question Title

* 5. Az angolszász és észak-európai reumatológiai gyakorlatban szinte kizárólag gyulladásos betegeket látnak el, és a francia vagy német-osztrák gyakorlatban is ezen kórképek kezelése teszi ki a reumatológusok gyakorlatának nagy részét. Hazánkban a betegforgalomban a legtöbb szinten még mindig dominál a krónikus degeneratív betegségek és az osteoporosis. Mennyire tartja fontosnak ennek csökkentését és a gyulladásos betegek arányának növelését?

Question Title

* 6. Kérjük, adja meg, mennyire jelent nehézséget munkája szempontjából a következő állításokban felvetett probléma (egyáltalán nem – kis mértékben – jelentős mértékben – döntő mértékben)

  Egyáltalán nem Kis mértékben Jelentős mértékben Döntő mértékben
A háziorvosok többsége kevéssé informált a reumatológiai betegségekkel kapcsolatban
A háziorvosoktól beutalt betegek jelentős része indokolatlan, alapellátásban is kezelhető lenne
A háziorvosoktól sürgősséggel beutalt betegek jelentős része nem igényelne sürgősségi ellátást
A háziorvosoktól indokoltan beutalt betegek jelentős része – különösen a gyulladásos betegek vagy osteoporosisos betegek – hamarabb kellett volna, hogy reumatológiai ellátást kapjon

Question Title

* 7. Kérjük, adja meg, milyen mértékben szembesül gyakorlata során az alábbi problémákkal (egyáltalán nem – kis mértékben – jelentős mértékben – döntő mértékben).

  Egyáltalán nem Kis mértékben Jelentős mértékben Döntő mértékben
Nem áll rendelkezésemre minden, a reumatológiai betegek ellátásához a saját progresszivitási szintemen szükséges eszköz (laborvizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, más szakterület konzultáns orvosa)
Nincs megfelelő kórházi hátterem ahhoz, hogy súlyosabb eseteket is vállalni tudjak, pedig szaktudásom és szakmai ambícióm is lenne hozzá
Túl sok olyan beteget vagyok kénytelen ellátni, aki nem is igényelne reumatológus szakorvosi ellátást, így nem mindenkinek tudom a maximális minőséget nyújtani
Nem tudok tanácsot kérni, problémás eseteket megbeszélni helybeli vagy környékbeli kollégáimmal
A szűkös finanszírozás nagy akadályt jelent azzal szemben, hogy nyugodt, minőségi munkát tudjak végezni

Question Title

* 8. Kérjük adja meg, mennyire érzi gördülékenynek betege továbbirányítását magasabb progresszivitási szintű reumatológiai ellátóhelyre

Question Title

* 9. Kérjük, adja meg, mennyire jelentenek a magasabb progresszivitási centrumba történő továbbirányítás útjában akadályt a következő problémák (egyáltalán nem – kis mértékben jelentős mértékben – döntő mértékben).

  Egyáltalán nem Kis mértékben Jelentős mértékben Döntő mértékben
A magasabb szintű centrum előjegyzési ideje túl hosszú
A magasabb szintű centrum nehezen elérhető (ritkán vesznek fel telefont, gyakran nem válaszolnak e-mail vagy más megkeresésre)
A magasabb szintű centrum előjegyzési rendje rugalmatlan, nem életszerű (pl. nem fogad sürgősséggel beteget)
A magasabb szintű centrumban dolgozó orvosok negatív hozzáállással viseltetnek az általam beutalt betegekkel szemben, esetenként negatívan minősítik munkámat
Nem jó a magasabb szintű centrumban dolgozó kollégákkal a személyes kapcsolatom, vagy nem tudok velük érdemben beteget konzultálni
Elvesztem betegemet, ha magasabb szintű centrumba irányítom
Legmagasabb progresszivitási centrumban dolgozom, a kérdés nálam nem merül fel

Question Title

* 10. Kérjük, adja meg, mennyire érzi problémának az alábbi állításokat (egyáltalán nem – kis mértékben – jelentős mértékben – döntő mértékben).

  Egyáltalán nem Kis mértékben Jelentős mértékben Döntő mértékben
Az arthritis centrumba érkező gyulladásos betegek az indokoltnál később kerülnek beutalásra, így sok esetben már elkésve indul a célzott terápia számukra
Az arthritis centrumba utalt beteget nehéz visszairányítani szakrendelésre szakmai vagy logisztikai okokból
Az arthritis centrumba utalt beteget nem célszerű visszairányítani szakrendelésre
Az arthritis centrumba utalt beteget szívesen gondoznám közösen a szakrendelés reumatológus szakorvosával
A centrum nagy leterheltsége vagy egyéb szakmai okok miatt is támogatnám, hogy felkészült reumatológus kollégák, akkreditált szakrendelésen, szoros ellenőrzés mellett adhassanak biológiai vagy új, kis molekulás célzott terápiákat

Question Title

* 11. Kérjük, írja le bármilyen további gondolatát, ami a betegutak és az egyes progresszivitási szintek közötti együttműködés problémáival kapcsolatos

Question Title

* 12. Kérjük, adja meg, mennyire ért egyet az alábbi állításokkal (egyáltalán nem – kis mértékben – nagyrészt – teljesen)

  Egyáltalán nem Kis mértékben Nagyrészt Teljesen
A reumatológiai ellátórendszert úgy kellene szervezni, hogy a jelenleginél kevesebb ún. degeneratív beteget kelljen ellátni
Több kompetenciát kellene adni háziorvosoknak a mozgásszervi betegek ellátásában
Több kompetenciát kellene adni fizioterapeuták, gyógytornászok számára a mozgásszervi betegek ellátásában
A mozgásszervi betegek nagyobb hányadát kellene gyógyfürdőhöz kapcsolt rehabilitációs szakrendelésen ellátni
Modern, komplex fizio-balneoterápiás egységek kialakítása lenne szükséges, ahol szakdolgozók (gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, masszőr, ergoterapeuta) az orvosi beutalást követve de önállóan vennének részt a mozgásszervi betegek gyógyításában
A reumatológiai szakrendelések jelenlegi tevékenysége, beteganyaga szakmailag megfelelő, az ellátórendszer nem szorul módosításra, a problémákat egyedül a reumatológus orvosok számának növelése tudná megoldani

Question Title

* 13. Az előző pontban említett komplex fizio-balneoterápás egységekbe ki utalhatna be betegeket?

Question Title

* 14. Kérjük, adja meg, mennyiben ért egyet azzal, hogy az alábbi javaslatok elősegítenék a hazai reumatológiai betegellátás fejlődését (egyáltalán nem – kis mértékben – nagyrészt – teljesen) (a kérdés most az arthritises betegek ellátására koncentrál, de természetesen egyéb reumatológiai szakterületre (pl. degeneratív ízületi betegségek) is adaptálhatók lennének a javaslatok)

  Egyáltalán nem Kis mértékben Nagyrészt Teljesen
Reumatológus szakorvosokból álló szakértői csoportot kellene létrehozni, pl. régiónként, melyek időszakonként áttekintenék az adott reumatológiai ellátóhelyek (szakrendelés és osztály) arthritis kezelési gyakorlatát (szakrendeléseken orvosokra lebontva), és véleményt, javaslatokat fogalmaznának meg az ott dolgozók számára
Néhány mérőszámot kellene meghatározni (pl. évente diagnosztizált arthritises betegek száma, hagyományos DMARD kezelésben részesülő arthritises betegek száma, betegség-aktivitási indexek alapján a remisszióban levő vagy alacsony betegség-aktivitással rendelkező betegek aránya, stb.). A szakértői csoport ezen mérőszámok alapján véleményt, javaslatot fogalmaz meg az ellátóhely dolgozói számára (szakrendeléseken orvosokra lebontva).
A mérőszámok alapján bizonyos minőségi standardok kerüljenek kidolgozásra, és ezek teljesülése az ellátóhely tartós működésének feltétele legyen (pl. bekerülnének a minimumfeltételek közé).
A mérőszámok alapján bizonyos minőségi standardok kerüljenek kidolgozásra, és ezek teljesülését a reumatológiai szakmai vezető testületek (pl. Szakmai Kollégium) időszakonként ellenőrizzék
A mérőszámok alapján bizonyos minőségi standardok kerüljenek kidolgozásra, és ezek nyilvánosságra kerülhessenek pl. betegek számára is elérhető weboldalon
Az intézetek, illetve orvosok autonómiáját sérti, ha bármilyen kontrollt vezetnénk be, ezért maradjon minden a jelenlegi módon

Question Title

* 15. Kérjük, jelölje be, melyik javaslatot tartaná a legjobbnak?

Question Title

* 16. Kérjük, adja meg, mennyire ért egyet az alábbi állításokkal, javaslatokkal (egyáltalán nem – kis mértékben – nagyrészt – teljesen)

  Egyáltalán nem Kis mértékben Nagyrészt Teljesen
Helyesnek tartom, hogy bizonyos betegség-aktivitási vagy funkcionális indexet számoljak ki (pl. DAS28, BASDAI, HAQ-DI, BASFI, stb.), és ezeket el is végzem munkám során
Helyesnek tartom, hogy bizonyos betegség-aktivitási vagy funkcionális indexet számoljak ki (pl. DAS28, BASDAI, HAQ-DI, BASFI, stb.), de csak akkor, ha ezért plusz finanszírozás járna
Helyesnek tartom, hogy bizonyos betegség-aktivitási vagy funkcionális indexet számoljak ki (pl. DAS28, BASDAI, HAQ-DI, BASFI, stb.), de ez idő hiányában nem megvalósítható
Feleslegesnek tartom, hogy bizonyos betegség-aktivitási vagy funkcionális indexet számoljak ki (pl. DAS28, BASDAI, HAQ-DI, BASFI, stb.)
Egyetértek azzal, hogy a mérőszámokkal dokumentáltan magasabb minőségű munkát végző reumatológus szakorvosok szakrendelései magasabb finanszírozásban részesülnének
Egyetértek azzal, hogy a mérőszámokkal dokumentáltan magasabb minőségű munkát végző reumatológus szakorvosok szakrendelései magasabb szakmai minősítést kaphatnának
Egyetértek azzal, hogy a mérőszámokkal dokumentáltan magasabb minőségű munkát végző reumatológus szakorvosok szakrendelései több szakmai kompetenciát kaphatnának (pl. jogosultak lennének biológiai vagy új nem-biológiai célzott terápiák felírására)

Question Title

* 17. Kérjük, írja meg bármilyen további javaslatát a reumatológiai ellátórendszer minőségi fejlesztésére.

T