ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΡΟβληματισμοί στη ΔΙΑγνωση και ΘΕραπεία της πνευμονικήΣ ίνωσΗς

Question Title

* 1. Σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδος εργάζεσθε?

Question Title

* 2. Ποια είναι η ειδικότητα σας?

Question Title

* 3. Εργάζεσθε σε:

Question Title

* 4. Παρακαλώ διευκρινίστε την κλινική σας εμπειρία

Question Title

* 5. Πόσα περιστατικά πνευμονικής ίνωσης/διάμεσης πνευμονοπάθειας (οιασδήποτε αιτιολογίας) χειρίζεσθε σε ετήσια βάση?

Question Title

* 6. Ταξινομήστε με σειρά συχνότητας τις παρακάτω διάμεσες πνευμονοπάθειες που συναντάτε στην καθημέρα ιατρική σας πράξη?

Question Title

* 7. Είστε μέλος ή έχετε πρόσβαση σε διεπιστημονική ομάδα για τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με πνευμονική ίνωση/διάμεση πνευμονοπάθεια?

Question Title

* 8. Ποια από τα παρακάτω διαγνωστικά κριτήρια χρησιμοποιείτε για τη διάγνωση της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης? (περισσότερες από μια απαντήσεις)

Question Title

* 9. Εμπιστεύεσθε το πόρισμα του εκάστοτε ακτινολόγου για τη διάγνωση του προτύπου της πνευμονικής ίνωσης/διάμεσης πνευμονοπάθειας?

Question Title

* 10. Τι θεραπεία θα δώσετε σε έναν ασθενή με σοβαρού βαθμού IPF (FVC<50%, DLCO<35%)? (περισσότερες από μία απαντήσεις)

Question Title

* 11. Τι θεραπεία θα δώσετε σε έναν ασθενή με IPF με ελάχιστα συμπτώματα και φυσιολογική σπιρομέτρηση(FVC>80%, DLCO>75-80%)? (περισσότερες από μία απαντήσεις)

Question Title

* 12. Σε ποιες απο τις παρακάτω περιπτώσεις συν-νοσηροτήτων ΔΕΝ θα συνταγογραφούσατε νιντετανίμπη σε ασθενή με IPF? (περισσότερες από μία απαντήσεις)

Question Title

* 13. Σε ποιες απο τις παρακάτω περιπτώσεις συν-νοσηροτήτων ΔΕΝ θα συνταγογραφούσατε πιρφενιδόνη σε ασθενή με IPF? (περισσότερες από μία απαντήσεις)

Question Title

* 14. Ποιες απο τις παρακάτω  συν-νοσηρότητες διερευνάτε σε ασθενή με IPF? (περισσότερες από μία απαντήσεις)

Question Title

* 15. Έχετε πρόσβαση σε ακτινολόγο εξειδικευμένο στα Διάμεσα Νοσήματα Πνεύμονος?

Question Title

* 16. Έχετε πρόσβαση σε παθολογοανατόμο εξειδικευμένο στα Διάμεσα Νοσήματα Πνεύμονος?

Question Title

* 17. Γνωρίζετε για την ύπαρξη εξειδικευμένων κέντρων αναφοράς  Διάμεσων Νοσημάτων Πνεύμονος στην Ελλάδα?

Question Title

* 18. Παραπέμπετε τους ασθενείς με διάμεσες πνευμονοπάθειες σε Κέντρα Αναφοράς?

Question Title

* 19. Πως αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τα εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς εφόσον τα χρησιμοποιείτε?

Question Title

* 20. Ποια η μέση χρονική διάρκεια (μήνες) από τη στιγμή πρωτοεμφάνισης των συμπτωμάτων εως τη στιγμή της διάγνωσης της IPF?

Question Title

* 21. Ποια είναι τα αρχικά συμπτώματα-σημεία που θέτουν την υπόνοια της IPF? (περισσότερες από μία απαντήσεις)

Question Title

* 22. Ποιους ασθενείς με Πνευμονική Ίνωση θα συμβουλεύατε να υποβληθούν σε γενετικό έλεγχο (περισσότερες από μία απαντήσεις)?

Question Title

* 23. Θα συνιστούσατε σε  ασθενή με ακτινολογικό probable (προφανές) UIP πρότυπο και καλή γενική κατάσταση, χωρίς ιστορικό έκθεσης σε προδιαθεσικούς παράγοντες και αρνητικό ανοσολογικό προφίλ, χειρουργική βιοψία πνεύμονος για την ταυτοποίηση της διάγνωσης?

Question Title

* 24. Ποια είναι η κύρια διάμεση πνευμονοπάθεια που αντιμετωπίζετε δυσκολία στην διαφοροδιάγνωση της IPF?

Question Title

* 25. Σε ποιες από τις παρακάτω ανοσολογικές εξετάσεις υποβάλλετε στην καθημέρα κλινική σας πράξη τους ασθενείς με κλινική υποψία IPF για αποκλεισμό νοσημάτων συνδετικού ιστού? (περισσότερες από μια απαντήσεις)

Question Title

* 26. Πιστεύετε ότι πρέπει οι ασθενείς με κλινική υποψία IPF να υποβάλλονται σε λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος?

Question Title

* 27. Πιστεύετε ότι πρέπει οι ασθενείς με κλινική υποψία IPF και probable UIP ή ακαθόριστο ή συμβατό με άλλη πιθανή διάγνωση ακτινολογικό πρότυπο να υποβάλλονται σε διαβρογχική κρυοβιοψία πνεύμονος αντί για χειρουργική βιοψία πνεύμονος?

Question Title

* 28. Οι ασθενείς με IPF πρέπει να ελέγχονται για συνύπαρξη καρκίνου πνεύμονα με:

Question Title

* 29. Σε ασθενή με παρόξυνση IPF θα συνεχίζατε τη χορήγηση αντι-ινωτικής θεραπείας (πιρφενιδόνη ή νιντεντανίμπη) ?

Question Title

* 30. Σε ασθενή με IPF και  καρκίνο πνεύμονα θα συνεχίζατε τη χορήγηση αντι-ινωτικής θεραπείας (πιρφενιδόνη ή νιντεντανίμπη)?

Question Title

* 31. Πως θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε η παρόξυνση ασθενούς με IPF? (περισσότερες από μία απαντήσεις)

Question Title

* 32. Άλλα σχόλια/παρατηρήσεις

Question Title

* 33. Εφόσον το επιθυμείτε δώστε μας το ονοματεπώνυμο σας για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας.Ευχαριστούμε

0 of 33 answered
 

T