Rreth Pyetesorit

Mendimi juaj është i rëndësishëm! Ekphrasis Studio mbështetur nga UNESCO IFCD po mbledh mendime mbi artet në hapësirat publike në Tiranë, të cilat do të kontribuojnë në krijimin e Politikave për Artet Publike dhe Plani Veprimi për Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Kulturës. Për më tepër info, vizitoni www.HARP.al platforma e projektit "Pjesëmarrja e Komuniteteve të Tiranës në Arte Publike dhe Politika".

Question Title

* 1. Si po e plotësoni këtë pyetësor?

Question Title

* 2. Cila është gjinia juaj?

Question Title

* 3. Cilës grupmoshe i përkisni?

Question Title

* 4. Doni të shihni më shumë arte nga femra artiste në hapësira publike?

Question Title

* 5. Mendoni duhet të rriten investimet për artet në hapësira publike jashtë qendrave të qyteteve?

Question Title

* 6. A duhet Bord Këshillimor për artet nga qytetar/artist në Këshillin Bashkiak të qytetit?

Question Title

* 7. A duhet Bord Këshillimor për artet nga qytetar/artist në Ministrinë e Kulturës?

Question Title

* 8. Keni marrë pjesë në konsultime publike për artet me institucionet publike?

Question Title

* 9. Dëshironi të merrni pjesë në konsultime publike për artet në lagjen tuaj?

Question Title

* 10. Cilat temat pëlqeni të trajtojne artet në hapësira publike?

Question Title

* 11. Si e ëndërroni lagjen tuaj?

Question Title

* 12. Në cilën Zone të cilit Qytet jetoni?

Question Title

* 13. Keni komente të tjera?

Question Title

* 14. Shkruani adresën e email-it nëse dëshironi të njoftoheni mbi aktivitetet e HARP:

T