Case-studie: vårdnadstvist

Den övning som du snart kommer att genomföra ligger som grund för det diskussionsseminarium som kommer äga rum inom kort. Det är därför viktigt att du svarar på alla frågor noggrant.

Övningen ingår även i ett större forskningsprojekt som drivs av Örebro universitet i samverkan med Umeå universitet. Då det är viktigt att vi kan garantera er anonymitet i denna process ber vi er skapa ett personligt anonymt i.d. Vi ber er också ge lite grundläggande information om er själva (kön och ålder).

Vid seminarietillfället kommer vi att berätta mer om vad detta forskningsprojekt handlar om och efter detta kommer ni även få tillfälle att bestämma om ni vill att er data ingår i forskningsdatabasen eller ej genom att svara på en anonym post-enkät. För att kunna möjliggöra detta är alltså ett anonymt i.d. en förutsättning.

Question Title

* 1. Hur definierar du din könsidentitet?

Question Title

* 3. Vilken grupp tillhör du?

Question Title

* 4. Personligt id.
Skapa ett personligt id som är:
1. unikt för dig
2. som du lätt kommer att kunna komma ihåg
3. som bara du vet är ditt (t ex inte ett smeknamn som alla kallar dig)

Här finns det inga krav på format. Du kan använda bokstäver siffror eller tecken som du vill.

T