Vi trenger å vite noe om pasientenes erfaringer for å kunne gi bedre helsetjenester

Pasienttilfredshetsundersøkelse - modifisert fra http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken/erfaringar-med-fastlegen-og-fastlegekontoret

Question Title

* 1. Er det vanskelig å komme i kontakt med legekontoret på telefon?

T